Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(28) (2017) ЗМІСТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Олександр Іванович Барановський
 
№ 1(28) (2017) ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ Анотація   PDF
Юрій Володимирович Поздняков, Марія Львівна Лапішко, Ігор Ісаакович Гохберг
 
№ 2(23) (2015) Зниження обчислювальної складності в задачі нелінійного програмування великої розмірності Анотація   PDF
A. A. Zasyadko
 
№ 25-26 (2016) КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
Ярослав Васильович Грудзевич, Уляна Ярославівна Грудзевич
 
№ 2(23) (2015) Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах Анотація   PDF
Valeria Podchesova, Alexandra Litau
 
№ 25-26 (2016) КЛАСИФIКАЦIЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ У КОНТЕКСТI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФIНАНСОВОI БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська
 
№ 3(18) (2013) Контролінг в управлінні вартістю підприємства: сучасна диспозиція і можливості впровадження в Україні Анотація   PDF (Русский)
Петро Олексійович Куцик
 
№ 1(28) (2017) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ Анотація   PDF
Мирослава Емілівна Хуторна
 
№ 3(24) (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Катерина Сергіївна Калинець
 
№ 2 (20) (2014) Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська
 
№ 3(18) (2013) Концептуальні підходи до вартісного вимірювання в системі бухгалтерського обліку Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Бразілій
 
№ 1(28) (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Боярко, Лариса Леонідівна Гриценко, Олексій Віталійович Рябенков
 
№ 2(23) (2015) Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку Анотація   PDF (English)
G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna
 
№ 2 (20) (2014) Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження Анотація   PDF
Микола Андрійович Вознюк, Галина Володимирівна Дурицька
 
№ 3(24) (2015) КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF (English)
Віра Володимирівна Огородник
 
№ 2(23) (2015) Кредитний механізм фінансування аграрного виробництва України Анотація   PDF
Viktoriya Gmirya
 
№ 1(28) (2017) КРИПТОВАЛЮТИ ЯК СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Володимир Георгійович Сословський, Ігор Олександрович Косовський
 
№ 2 (20) (2014) Людський фактор як складова людського капіталу і проблеми його формування Анотація   PDF
Василь Назарович Гладунський, Марта Юріївна Коблик, Христина Іванівна Строгуш
 
№ 1(28) (2017) МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ (КРЕДИТНИХ) КООПЕРАТИВІВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ САМОКОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Сергій Гаврилович Хоружий
 
№ 1(22) (2015) Мішане навчання професійно орієнтованої англійської мови студентів економічних спеціальностей Анотація   PDF (English)
Інна Сергіївна Чернявська
 
№ 2(23) (2015) Макроекономічна динаміка і дефіцит консолідованого бюджету в Україні: теоретичні аспекти і емпірична верифікація Анотація   PDF (English)
Sergii Kolodii, V. А. Krasnomovets
 
№ 2 (20) (2014) Маркетинг: теорія і сучасні реалії Анотація   PDF
Назар Васильович Фігун, Остап Чорний
 
№ 2 (20) (2014) Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій Анотація   PDF
Cвятослав Володимирович Князь, Неллі Георгіївна Георгіаді, Олексій Євстахієвич Федорчак
 
№ 2(23) (2015) Методи оцінювання ділової репутації банку: міжнародний і вітчизний досвід Анотація   PDF
Z. I. Torianyk, A. M. Karmanova
 
№ 1(28) (2017) МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «САН ІнБев УКРАЇНА») Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Тетяна Ігорівна Іщенко, Катерина Ігорівна Іщенко, Олексій Юрійович Мірошник
 
76 - 100 з 256 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>