Інформація про автора

Gubar, I. А., Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

  • Том 2, № 23 (2015) - Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю
    Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз НП(с)БО і МСФЗ
    Анотація  PDF