№ 1(31) (2018)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Валерій Петрович Прохоренко 3–10
ІНДИКАТОРИ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Андрій Валерійович Cоловаров 11–18
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF (English)
Вікторія Юріївна Чібісова 19–24
МІСЦЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВАЛЮТНИМИ ВІДНОСИНАМИ PDF
Сергій Андрійович Шелудько 25–31
РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Віталій Анатолійович Зорянський 32–37
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО ПОСЕРДНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
Назар Миколайович Добош 38–43
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС МЕНЕДЖМЕНТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Світлана Іванівна Богуславська 44–51

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Геннадійович Мамедов 52–56
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Ярослав Анатолійович Омельчук, Наталія Романівна Швець 57–62
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ PDF
Василь Васильович Шльончак 63–73
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ БАНКІВСЬКОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ PDF
Андрій Михайлович Демченко 74–82

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА СТВОРЕННЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕД PDF
Олександр Володимирович Курносов, Ірина Вікторівна Данильчук, Ліліана Олександрівна Кучма 83–87

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ТРЕНДІВ ЗМІН СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ PDF
Юрій Володимирович Поздняков, Марія Львівна Лапішко 88–92
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ PDF
Артем Олександрович Жук 93–97
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИНАМІКА МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ PDF
Армен Гамлетович Алексанян 98–104
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Олександр Анатолійович Левченко 105–113

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ УФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ КРИЗІ PDF (Русский)
Володимир Якович Нусінов 114–121
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Інна Юріївна Кочума 122–133
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА СПОЖИВАННЯ PDF
Іван Анатолійович Кліпа 134–138
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-ПІДПРИЄМЦІВ PDF
Юлія Володимирівна Кліпа 139–146