№ 3(30) (2017)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ I ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ PDF
Олександр Іванович Барановський, Вікторія Григорівна Барановська 3–13
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЗА РИНКОМ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Валентина Петрівна Левченко 14–22
СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Тимур Романович Малафєєв, Любов Олексіївна Лихобабіна 23–29
ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ДОБРОБУТ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ PDF
Марта Степанівна Зварич 30–35
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
Федір Олександрович Журавка 36–41
ВПЛИВ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Володимирівна Кліщук 42–51
ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ PDF
Михайло Степанович Садовяк 52–59
ОБҐРУНТУВАННЯ І ВИБІР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Ірина Володимирівна Тяжкороб 60–64

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександр Михайлович Момот 65–70
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Марія Віталіївна Рисін, Ірина Вікторівна Федюк 71–76
ЧИННИКИ І ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ PDF
Андрій Євгенович Лісняк 77–82

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ I ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Олексій Юрійович Мірошник, Катерина Сулименко 83–88
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова 89–94
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Наталія Сергіївна Літвінцева 95–101
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ PDF
Юрій Тарасович Кійко 102–111

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

БЕЗПЕКА ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Лариса Василівна Ноздріна 112–117
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Олена Станіславівна Григорська 118–124

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Олександра Артурівна Хохлова 125–129