№ 1(28) (2017)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ЗМІСТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Олександр Іванович Барановський 3–14
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Богдан Іванович Пшик 15–20
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО І РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ PDF
Микола Вікторович Руденко 21–29
СТАН ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Максим Олександрович Мороз 30–37

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ PDF
Мирослава Емілівна Хуторна 38–44
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ (КРЕДИТНИХ) КООПЕРАТИВІВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ САМОКОНТРОЛЮ PDF
Сергій Гаврилович Хоружий 45–50
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Юріївна Чібісова 51–59
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ PDF
Сергій Геннадійович Мамедов 60–64
ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВАВ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ PDF
Сергій Степанович Мельник 65–70

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ірина Миколаївна Боярко, Лариса Леонідівна Гриценко, Олексій Віталійович Рябенков 71–77
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «САН ІнБев УКРАЇНА») PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Тетяна Ігорівна Іщенко, Катерина Ігорівна Іщенко, Олексій Юрійович Мірошник 78–83
ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ФІЛОСОФІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА І КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF (Русский)
Дмитро Олексійович Рибалка 84–95

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ PDF
Юрій Володимирович Поздняков, Марія Львівна Лапішко, Ігор Ісаакович Гохберг 96–102
КРИПТОВАЛЮТИ ЯК СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Володимир Георгійович Сословський, Ігор Олександрович Косовський 103–109

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

РОЛЬ ТА МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ PDF
Григорій Георгійович Козоріз 110–117