№ 3(27) (2016)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ PDF
Марія Львівна Лапішко, Юрій Володимирович Поздняков, Ігор Ісаакович Гохберг 3–7
БІРЖОВИЙ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ У СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ PDF
Андріана Романівна Беля 8–16
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЙ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Сергій Леонтійович Михайлюта, Наталія Анатоліївна Чуєнко 17–22

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Ярина Андріївна Танчак, Аліна Віталіївна Панчук 23–28
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Марта Михайлівна Миколишин 29–35

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Ольга Володимирівна Завалій 36–41
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МСБО 36 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ» І ПСБО 28 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ» PDF
Олен Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Лілія Володимирівна Полуденна 42–45

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Лариса Маркіянівна Смага, Діана Степанівна Сокирка 46–48

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ЗМІСТ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ PDF
Світлана Давидівна Бєлкіна 49–53
ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олександра Артурівна Хохлова 54–57
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА I ДОВКІЛЛЯ PDF
Катерина Федорівна Телюк, Марія Миколаївна Лежан, Марія Володимирівна Скалка 58–65