№ 3(24) (2015)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ PDF (English)
Віра Володимирівна Огородник 3–6
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА PDF (Русский)
Малгожата Залеська 7–11
ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІСЛАМСЬКИХ I ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАНКІВ PDF
Сергій Леонтійович Михайлюта, Наталія Анатоліївна Чуєнко 12–17
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Каріна Вячеславівна Далгич 18–26
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ВНУТРІШНЬОЇ РОЗДРІБНОЇ I ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ PDF
Ольга Євгеніївна Гапоненко 27–31

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Володимирівна Жежерун 32–37
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Марина Сергіївна Татар 38–46
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Олена Андріївна Гнатів, Лариса Маркіянівна Смага 47–52
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ PDF
Сергій Васильович Діденко, Олена Василівна Погоріла 53–63
УРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Ірина Василівна Цистан 64–69
АНАЛІЗ СТАНУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ PDF
Неля Григорівна Нагайчук, Наталя Миколаївна Третяк 70–79

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

СУЧАСНИЙ СТАН I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олен Іванівна Коблянська, Євгеній Олександрович Кондратов 80–85
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Іванівна Демко 86–90
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИТРАТ PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Катерина Ігорівна Іщенко 91–96

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Вероніка Геннадіївна Ковальчук 97–104
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКУ НА ОСНОВІ ЇХ ДІАГНОСТИКИ PDF
Олена Миколаївна Мусієнко, Анастасія Юріївна Маслова, Марина Андріївна Шавлак 105–111
ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ НА ПРОГРАМУ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ PDF
Анатолій Віталійович Воронін, Ігор Владиславович Волошин 112–117
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ PDF
Олександр Ігорович Белей 118–125
ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ «ПРОСУВАННЯ» САЙТA В МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» PDF
Сергій Леонтійович Михайлюта, Лілія Романівна Добруцька 126–132

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

НАУКОВА РОЗВІДКА ІВАНА ФРАНКА ПРО БІБЛІЮ («СОТВОРЕННЯ СВІТУ») PDF
Марія Василівна Кашуба, Ірина Владиславівна Жеребило 133–137
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТ УКРАЇНИ PDF
Світлана Іванівна Богуславська 138–144
ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ УКРАЇНИ I ЛЬВОВА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Катерина Федорівна Телюк, Христина Іванівна Строгуш 145–151
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Катерина Сергіївна Калинець 152–156
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ БАНКІРІВ PDF
Ольга Ігорівна Завидівська, Наталія Назарівна Завидівська 157–164