№ 25-26 (2016)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ PDF
Тамара Степанівна Смовженко, Зоя Едуардівна Скринник 3–9
БЮДЖЕТНА СПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ І НАПРЯМКИ НАРОЩЕННЯ PDF
Ірина Зеновіївна Сторонянська, Христина Олегівна Патицька, Александер Прокопюк 10–17
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Любов Богданівна Євтух, Інна Миколаївна Швед 18–23
КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Ярослав Васильович Грудзевич, Уляна Ярославівна Грудзевич 24–29
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Іванівна Біломістна, Олексій Миколайович Біломістний Олексій, Альона Андріївна Тарусіна 30–34
ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Олександрівна Оніщенко 35–40

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ЗМІСТ і ЗНАЧЕННЯ PDF
Сергій Гаврилович Хоружий 41–46
РОЗВИТОК МЕТОДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ PDF
Назар Романович Галайко 47–52
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Петрівна Олена Сідельник 53–57
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ В БАНКУ: СУЧАСНІТЕНДЕНЦІЇТАПЕРСПЕКТИВИ PDF
Мирослава Емілівна Хуторна, Оксана Василівна Гапонова 58–63
КЛАСИФIКАЦIЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ У КОНТЕКСТI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФIНАНСОВОI БЕЗПЕКИ PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська 64–70
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ PDF
Олена Вікторівна Шабанова 71–77

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ ІЗ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ЯК ОСНОВНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Василь Степанович Рудницький, Оксана Миколаївна Сарахман 78–83
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова 84–88
ВЕКСЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Олена Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Юлія Олександрівна Гаркава 89–96

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ФАЗОВИЙ ТА КОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ PDF
Олена Андріанівна Сергієнко, Ганна Олександрівна Савченко, Надія Леонідівна Морозова 97–105
СТРУКТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ВІД ІНШИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олександра Йосипівна Гірна 106–111
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК PDF
Олена Анатоліївна Нємкова, Моріка Костянтинівна Русинко 112–116
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ОЦІНЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СИСТЕМНОГО БАНКУ PDF
Надія Орестівна Мельник 117–122
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В POWERPOINT PDF
Сергій Леонтійович Михайлюта, Марина Миколаївна Кикоть 123–128

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ PDF
Зінаїда Василівна Гіптерс 129–134
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТІВ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ PDF
Сергій Юрійович Колодій, Світлана Кузьмівна Колодій 135–141
ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Любов Іванівна Юрченко 142–145
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
Анатолій Іванович Маренич 146–150
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олександра Артурівна Хохлова 151–155