№ 2(23) (2015)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Макроекономічна динаміка і дефіцит консолідованого бюджету в Україні: теоретичні аспекти і емпірична верифікація PDF (English)
Sergii Kolodii, V. А. Krasnomovets 3-7
Таргетування інфляції: проблеми і перспективи впровадження в Україні PDF
Ganna Karcheva, Valeriy Ogienko, Svitlana Kulik, Maksim Narizhniy 8-15
Розвиток інструментів безготівкових роздрібних платежів в Україні PDF
Svitlana Mishchenko 16-20
Особливості оцінки і шляхи підвищення рівня економічної свободи в Україні PDF
Oleg Gordunovskiy 21-26
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку PDF
Nataliia Drebot 27-34
Роль нафтогазової промисловості в системі економічної безпеки України PDF
Yevtukh Lyubov, Katerina Telyuk, Artem Blyshchyk 35-41
Моніторинг та економічний потенціал приватних трансфертів в Україну PDF
Victoria Shatkovska-Shmorgay 42-47
Глобалізація як чинник подолання кризових явищ в економіці України PDF
Natalya Bakhchevanova, Valentina Melnykova, Elena Melnykova 48-53
Кредитний механізм фінансування аграрного виробництва України PDF
Viktoriya Gmirya 54-62
Удосконалення фінансування галузі теплового господарства регіонів України PDF
Vitaliya Skril 63-67
Інвестиційний потенціал Черкаської області: стан і шляхи активізації PDF
Valentina Kuksa 68-73
Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону PDF
Tatiana Novikova, Nadia Morozova 74-79

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства PDF
Galina Azarenkova, M. Semenova 80-83
Страхування інвестиційної діяльності комерційних банків України PDF
Grigoriy Kozoriz 84-91
Система антикризового управління банками України PDF
Irina Pasechnik, Vitalii Zorianskyi 92-97
Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні PDF
Tеtiana Novikova, Tetiana Kuznetsova 98-102
Оптимізація організаційної структури банку PDF
Olga Volkova 103-108
Альтернативні джерела фінансування інновацій підприємства PDF (English)
Sergii Krynytsia, Kateryna Krasnytska 109-113
Підвищення ефективності використання капіталу підприємства PDF
Nadiya Haidys, Viktoriya Sokur 114-118

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності PDF
Nadiya Horunzhak 119-125
Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку PDF (English)
G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna 126-131
Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку PDF
S. V. Shubina, Y. S. Kalinichenko 132-136
Система оцінки економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах PDF (English)
N. M. Tretyak, L. I. Chabak 137-141
Теоретико-методичні підходи обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства PDF
S. V. Shubіna, J. V. Papkо 142-147
Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України PDF
H. I. Koblyanska, A. Y. Laban 148-153
Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз НП(с)БО і МСФЗ PDF
S. V. Shybina, I. А. Gubar 154-157

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Зниження обчислювальної складності в задачі нелінійного програмування великої розмірності PDF
A. A. Zasyadko 158-162
Візуалізація та інтелектуальний аналіз бізнес-даних із використанням засобів аналітичної платформи Deductor PDF
V. О. Gorokhovatskіy, М. A. Vagina 163-170
Оцінка інвестиційних проектів несиметричними функціями належності нечіткої логіки PDF
E. A. Nyemkova, M. K. Rusinko 171-177
Методичні підходи до прогнозування фінансового стану банків PDF
Valeria Podchesova, Kateryna Lysak 178-183
Методи оцінювання ділової репутації банку: міжнародний і вітчизний досвід PDF
Z. I. Torianyk, A. M. Karmanova 184-189
Управління розвитком муніципальних підприємств на основі використання узгодженої системи показників PDF
M. R. Tymoshchuk, R. V. Feschur 190-196

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Життєздатність пенсійних гарантійних схем щодо пенсій із визначеними виплатами в посткризовий період PDF (English)
Z. Y. Lapishko 197-202
Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах PDF
Valeria Podchesova, Alexandra Litau 203-209
Роль автоматизованої банківської системи в забезпеченні діяльності банків та особливості її використання в навчальному процесі PDF
Natalіya Mishutina, Svіtlana Zaporozhets 210-215
Особливості розвитку ринку освітніх послуг Львівщини PDF (English)
Iryna Voznyuk-Bohiv 216-222
Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області PDF
Mariya Shypilova, Maryna Shavlak 223-229
Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом PDF
Anatoliy Marenich, Yuliya Vovk 230-238
Управління трудовим потенціалом на машинобудівному підприємстві PDF
Valeria Suprun 239-245
Відповідність діяльності банків принципам корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний контекст PDF
Oksana Fitel 246-255