№ 1(22) (2015)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

Фінансові аспекти інтеграції Польщі до Європейського Союзу: уроки для України PDF
Олексій Олександрович Другов 3-9
Сучасні проблеми забезпечення фінансової стабільності в Україні PDF (English)
Богдан Іванович Пшик, Галина Володимирівна Дурицька 10-16
Дослідження динаміки вітчизняного валютного ринку в порівнянні зі світовим ринком PDF
Вікторія Володимирівна Соловйова 17-22
Cпеціальні права запозичень та їхня роль у світовій фінансовій системі: очікування, реалії, перспективи PDF
Мирослава Емілівна Хуторна, Олександр Васильович Некраса 23-30
Прогнозування фінансового стану та розміщення фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова 31-36
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства PDF
Олексій Миколайович Біломістний, Ірина Іванівна Біломістна 37-42
Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості PDF
Надія Михайлівна Гайдис, Юлия М. Федоркова 43-48
Економічний стан і проблеми розвитку підприємств галузі машинобудування в Україні PDF
Валерия Александровна Супрун 49-53

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

Депозитная политика банков Украины: проблематика настоящего PDF
Вікторія Григорівна Костогриз 54-59
Вплив конценрації капіталу на банківський сектор України PDF (English)
Марія Олександрівна Гасюк 60-63
Особливості формування і регулювання фінансових конгломератів в Україні PDF (English)
Неля Григорівна Нагайчук, Ірина Валеріївна Ткаченко 64-69
Банківські ризики в контексті стійкої діяльності банківських установ PDF
Віра Миколаївна Каднічанська, Жанна Іванівна Торяник, Віталій Анатолійович Зорянський 70-75
Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику PDF
Леся Олегівна Гаряга 76-81
Земельні банки України PDF
В’ячеслав Валентинович Анісімов 82-88
Вплив політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність вітчизняних банків PDF
Юлія Володимирівна Жежерун 89-95
Фінансування національної оборони України PDF
Вікторія Володимирівна Сокур, Катерина Федорівна Телюк 96-102

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

Фінансова звітність ломбардів: шляхи гармонізації звітних даних PDF (English)
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Олена Леонідівна Біляченко 103-106
Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності PDF
Борис Вадимович Самородов 107-115
Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів PDF
Андрій Миколайович Любенко 116-123

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

Різницеві рівняння підвищеної точності для моделювання динаміки економічних процесів PDF
Білий Леонід Адамович, Роман Олегович Циганчук 124-131
Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу PDF
Олена Андріанівна Сергієнко, Надія Леонідівна Морозова, Марина Анатоліївна Шавлак 132-139
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Степанович Королюк 140-142

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні PDF
Тетяна Олександрівна Чистіліна 143-150
Оцінка лояльності персоналу як важливий аспект управління персоналом в умовах євроінтеграції PDF
Наталя Євгенівна Рак 151-157
Нейромаркетинг для бізнесу і суспільства PDF (English)
Оксана Володимирівна Босак, Любов Богданівна Возна 158-161
Особливості викладання дисциплін прикладного математичного спрямування при підготовці спеціалістів банківської справи PDF
Олег Павлович Касярум 162-167
Проблеми финансової освіти молоді PDF (English)
Oльга Іванівна Сердюкова 168-172
Деякі аспекти викладання ділової англійської мови студентам економічного профілю у контексті орієнтації на професію PDF (English)
Олена Євгеніївна Ріхтер 173-176
Мішане навчання професійно орієнтованої англійської мови студентів економічних спеціальностей PDF (English)
Інна Сергіївна Чернявська 177-180