СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Руслана Шурпенкова
Оксана Сарахман
Тетяна Калайтан

Анотація

Досліджено вплив стратегічних управлінських рішень на діяльність суб’єкта господарювання. Зазначено, що стратегічний управлінський облік — це інформаційна підтримка управління, яка полягає в наданні керівникам підприємств усієї інформації, потрібної для управління та контролю розвитку підприємства на користь його власників та інших зацікавлених сторін. Наголошено, що стратегічний облік управління повинен вестись за ретельно розробленою і перевіреною методологією відповідно до поставленої мети. Акцентовано увагу на формуванні системи управління суб’єктом господарювання в конкурентному середовищі. Визначено роль як інформаційного підґрунтя ухвалення рішень у кожному з п’яти взаємопов’язаних процесів розроблення стратегії підприємства, а саме: визначення місії та постановка стратегічних цілей; аналіз стратегічного положення підприємства; формулювання стратегії для досягнення визначених цілей і результатів діяльності; перевірка стратегічного плану на відповідність та якість; зміна стратегічного плану або методів його реалізації. Підкреслено, що описаний підхід майже повністю повторює процес розроблення стратегії. Зазначено, що якість стратегії підприємства залежить від якості та обсягу інформації для ухвалення рішень і кваліфікації розробників стратегії. Відмічено, що хоча управління ресурсами впливає на формулювання стратегії, воно не визначає її якості, оскільки саме кваліфікація розробників стратегії визначає їхню здатність використовувати її для досягнення поставлених цілей, як великих, так і малих. Обгрунтовано, що розроблена система обліку стратегічного управління повинна бути не лише достатньо гнучкою для адаптації до основних змін, а й мати можливість завчасно визначити можливі наслідки цих змін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Shurpenkova, . R., Sarahman , O., & Kalaitan, . T. (2020). СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК. Вісник Університета банківської справи, (1 (37), 101–109. https://doi.org/10.18371/2221-755x1(37)2020208367
Розділ
Проблеми обліку, аналізу і аудиту