Інформація про розділ


Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

 
Випуск Назва
 
№ 2 (29) (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОГО РИТЕЙЛУ І ЧИННИКІВ, ЩО НА НИХ ВПЛИВАЮТЬ Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Андрій Михайлович Демченко
 
№ 2 (29) (2017) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Богдан Іванович Пшик
 
№ 1(28) (2017) ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВАВ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ Анотація   PDF
Сергій Степанович Мельник
 
№ 1(28) (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ Анотація   PDF
Сергій Геннадійович Мамедов
 
№ 1(28) (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Вікторія Юріївна Чібісова
 
№ 1(28) (2017) МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ (КРЕДИТНИХ) КООПЕРАТИВІВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ САМОКОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Сергій Гаврилович Хоружий
 
№ 1(28) (2017) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ Анотація   PDF
Мирослава Емілівна Хуторна
 
№ 3(27) (2016) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   PDF
Марта Михайлівна Миколишин
 
№ 3(27) (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ярина Андріївна Танчак, Аліна Віталіївна Панчук
 
№ 3(24) (2015) АНАЛІЗ СТАНУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Неля Григорівна Нагайчук, Наталя Миколаївна Третяк
 
№ 3(24) (2015) УРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Василівна Цистан
 
№ 3(24) (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ Анотація   PDF
Сергій Васильович Діденко, Олена Василівна Погоріла
 
№ 3(24) (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Андріївна Гнатів, Лариса Маркіянівна Смага
 
№ 3(24) (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Марина Сергіївна Татар
 
№ 3(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Жежерун
 
№ 25-26 (2016) ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Вікторівна Шабанова
 
№ 25-26 (2016) КЛАСИФIКАЦIЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ У КОНТЕКСТI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФIНАНСОВОI БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Цікановська
 
№ 25-26 (2016) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ В БАНКУ: СУЧАСНІТЕНДЕНЦІЇТАПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Мирослава Емілівна Хуторна, Оксана Василівна Гапонова
 
№ 25-26 (2016) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Петрівна Олена Сідельник
 
№ 25-26 (2016) РОЗВИТОК МЕТОДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Назар Романович Галайко
 
№ 25-26 (2016) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ЗМІСТ і ЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Сергій Гаврилович Хоружий
 
№ 2(23) (2015) Підвищення ефективності використання капіталу підприємства Анотація   PDF
Nadiya Haidys, Viktoriya Sokur
 
№ 2(23) (2015) Альтернативні джерела фінансування інновацій підприємства Анотація   PDF (English)
Sergii Krynytsia, Kateryna Krasnytska
 
№ 2(23) (2015) Оптимізація організаційної структури банку Анотація   PDF
Olga Volkova
 
№ 2(23) (2015) Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні Анотація   PDF
Tеtiana Novikova, Tetiana Kuznetsova
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >>