Інформація про розділ


Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

 
Випуск Назва
 
№ 1(28) (2017) РОЛЬ ТА МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Григорій Георгійович Козоріз
 
№ 3(27) (2016) ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА I ДОВКІЛЛЯ Анотація   PDF
Катерина Федорівна Телюк, Марія Миколаївна Лежан, Марія Володимирівна Скалка
 
№ 3(27) (2016) ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Олександра Артурівна Хохлова
 
№ 3(27) (2016) ЗМІСТ ВИЩОЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ Анотація   PDF
Світлана Давидівна Бєлкіна
 
№ 3(24) (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ БАНКІРІВ Анотація   PDF
Ольга Ігорівна Завидівська, Наталія Назарівна Завидівська
 
№ 3(24) (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Катерина Сергіївна Калинець
 
№ 3(24) (2015) ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ УКРАЇНИ I ЛЬВОВА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Катерина Федорівна Телюк, Христина Іванівна Строгуш
 
№ 3(24) (2015) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Богуславська
 
№ 3(24) (2015) НАУКОВА РОЗВІДКА ІВАНА ФРАНКА ПРО БІБЛІЮ («СОТВОРЕННЯ СВІТУ») Анотація   PDF
Марія Василівна Кашуба, Ірина Владиславівна Жеребило
 
№ 25-26 (2016) АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Олександра Артурівна Хохлова
 
№ 25-26 (2016) ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВНЗ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ Анотація   PDF
Анатолій Іванович Маренич
 
№ 25-26 (2016) ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Любов Іванівна Юрченко
 
№ 25-26 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТІВ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Анотація   PDF
Сергій Юрійович Колодій, Світлана Кузьмівна Колодій
 
№ 25-26 (2016) РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ Анотація   PDF
Зінаїда Василівна Гіптерс
 
№ 2(23) (2015) Відповідність діяльності банків принципам корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний контекст Анотація   PDF
Oksana Fitel
 
№ 2(23) (2015) Управління трудовим потенціалом на машинобудівному підприємстві Анотація   PDF
Valeria Suprun
 
№ 2(23) (2015) Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом Анотація   PDF
Anatoliy Marenich, Yuliya Vovk
 
№ 2(23) (2015) Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області Анотація   PDF
Mariya Shypilova, Maryna Shavlak
 
№ 2(23) (2015) Особливості розвитку ринку освітніх послуг Львівщини Анотація   PDF (English)
Iryna Voznyuk-Bohiv
 
№ 2(23) (2015) Роль автоматизованої банківської системи в забезпеченні діяльності банків та особливості її використання в навчальному процесі Анотація   PDF
Natalіya Mishutina, Svіtlana Zaporozhets
 
№ 2(23) (2015) Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах Анотація   PDF
Valeria Podchesova, Alexandra Litau
 
№ 2(23) (2015) Життєздатність пенсійних гарантійних схем щодо пенсій із визначеними виплатами в посткризовий період Анотація   PDF (English)
Z. Y. Lapishko
 
№ 1(22) (2015) Мішане навчання професійно орієнтованої англійської мови студентів економічних спеціальностей Анотація   PDF (English)
Інна Сергіївна Чернявська
 
№ 1(22) (2015) Деякі аспекти викладання ділової англійської мови студентам економічного профілю у контексті орієнтації на професію Анотація   PDF (English)
Олена Євгеніївна Ріхтер
 
№ 1(22) (2015) Проблеми финансової освіти молоді Анотація   PDF (English)
Oльга Іванівна Сердюкова
 
1 - 25 з 29 результатів 1 2 > >>