Інформація про розділ


Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

 
Випуск Назва
 
№ 3(30) (2017) МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Анотація   PDF
Юрій Тарасович Кійко
 
№ 3(30) (2017) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Наталія Сергіївна Літвінцева
 
№ 3(30) (2017) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Роман Олександрович Піскунов, Світлана Сергіївна Любимова
 
№ 3(30) (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ I ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Олексій Юрійович Мірошник, Катерина Сулименко
 
№ 2 (29) (2017) МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ В ЦІЛЯХ ПЛАНУВАННЯ Анотація   PDF
Юрій Тарасович Кійко
 
№ 2 (29) (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПРАКСЕОЛОГІЧНО-КАТАЛАКТИЧНІЙ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Боярко
 
№ 1(28) (2017) ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ФІЛОСОФІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА І КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF (Русский)
Дмитро Олексійович Рибалка
 
№ 1(28) (2017) МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «САН ІнБев УКРАЇНА») Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Тетяна Ігорівна Іщенко, Катерина Ігорівна Іщенко, Олексій Юрійович Мірошник
 
№ 1(28) (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Боярко, Лариса Леонідівна Гриценко, Олексій Віталійович Рябенков
 
№ 3(27) (2016) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МСБО 36 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ» І ПСБО 28 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ» Анотація   PDF
Олен Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Лілія Володимирівна Полуденна
 
№ 3(27) (2016) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Наталія Ігорівна Козьмук, Ольга Володимирівна Завалій
 
№ 3(24) (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИТРАТ Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Катерина Ігорівна Іщенко
 
№ 3(24) (2015) СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ірина Іванівна Демко
 
№ 3(24) (2015) СУЧАСНИЙ СТАН I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Олен Іванівна Коблянська, Євгеній Олександрович Кондратов
 
№ 25-26 (2016) ВЕКСЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Юлія Олександрівна Гаркава
 
№ 25-26 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова
 
№ 25-26 (2016) АУДИТ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ ІЗ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ЯК ОСНОВНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Василь Степанович Рудницький, Оксана Миколаївна Сарахман
 
№ 2(23) (2015) Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз НП(с)БО і МСФЗ Анотація   PDF
S. V. Shybina, I. А. Gubar
 
№ 2(23) (2015) Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України Анотація   PDF
H. I. Koblyanska, A. Y. Laban
 
№ 2(23) (2015) Теоретико-методичні підходи обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства Анотація   PDF
S. V. Shubіna, J. V. Papkо
 
№ 2(23) (2015) Система оцінки економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах Анотація   PDF (English)
N. M. Tretyak, L. I. Chabak
 
№ 2(23) (2015) Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку Анотація   PDF
S. V. Shubina, Y. S. Kalinichenko
 
№ 2(23) (2015) Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку Анотація   PDF (English)
G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna
 
№ 2(23) (2015) Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності Анотація   PDF
Nadiya Horunzhak
 
№ 1(22) (2015) Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів Анотація   PDF
Андрій Миколайович Любенко
 
1 - 25 з 44 результатів 1 2 > >>