Інформація про розділ


Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

 
Випуск Назва
 
№ 3(24) (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИТРАТ Анотація   PDF
Світлана Валентинівна Шубіна, Катерина Ігорівна Іщенко
 
№ 3(24) (2015) СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ірина Іванівна Демко
 
№ 3(24) (2015) СУЧАСНИЙ СТАН I ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація   PDF
Олен Іванівна Коблянська, Євгеній Олександрович Кондратов
 
№ 25-26 (2016) ВЕКСЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Юлія Олександрівна Гаркава
 
№ 25-26 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Руслана Казимирівна Шурпенкова
 
№ 25-26 (2016) АУДИТ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ ІЗ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ЯК ОСНОВНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Василь Степанович Рудницький, Оксана Миколаївна Сарахман
 
Том 2, № 23 (2015) Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз НП(с)БО і МСФЗ Анотація   PDF
S. V. Shybina, I. А. Gubar
 
Том 2, № 23 (2015) Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України Анотація   PDF
H. I. Koblyanska, A. Y. Laban
 
Том 2, № 23 (2015) Теоретико-методичні підходи обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства Анотація   PDF
S. V. Shubіna, J. V. Papkо
 
Том 2, № 23 (2015) Система оцінки економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах Анотація   PDF (English)
N. M. Tretyak, L. I. Chabak
 
Том 2, № 23 (2015) Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку Анотація   PDF
S. V. Shubina, Y. S. Kalinichenko
 
Том 2, № 23 (2015) Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку Анотація   PDF (English)
G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna
 
Том 2, № 23 (2015) Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності Анотація   PDF
Nadiya Horunzhak
 
Том 1, № 22 (2015) Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів Анотація   PDF
Андрій Миколайович Любенко
 
Том 1, № 22 (2015) Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності Анотація   PDF
Борис Вадимович Самородов
 
Том 1, № 22 (2015) Фінансова звітність ломбардів: шляхи гармонізації звітних даних Анотація   PDF (English)
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Олена Леонідівна Біляченко
 
№ 3(18) (2013) Особливості методики складання фінансової звітності страховими компаніями при застосуванні МСФЗ Анотація   PDF
Олена Олексіївна Лаврова
 
№ 3(18) (2013) Оцінка якості фінансової звітності Анотація   PDF
Олена Олексіївна Гончаренко
 
№ 3(18) (2013) Проблеми і перспективи розвитку автоматизації аудиту в Україні Анотація   PDF
Алла Олександрівна Саюн
 
№ 3(18) (2013) Методичне забезпечення аудиту як інструмент боротьби із шахрайством у кредитних спілках Анотація   PDF
Олексій Дмитрович Круподер
 
№ 3(18) (2013) Особливості проведення державного аудиту електронного середовища державних органів влади Анотація   PDF
Андрій Миколайович Любенко
 
№ 3(18) (2013) Методичні засади аналізу балансу банку Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Шинкаренко
 
№ 3(18) (2013) Організація обліково-аналітичного забезпечення управління накладними витратами підприємства Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Олексій Володимирович Іванюта
 
№ 3(18) (2013) Концептуальні підходи до вартісного вимірювання в системі бухгалтерського обліку Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Бразілій
 
№ 3(18) (2013) Розвиток категорійно-понятійного апарату системи інформаційно-комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку Анотація   PDF
Олена Леонідівна Біляченко
 
1 - 25 з 33 результатів 1 2 > >>