ПОБУДОВА МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

Олександр Ігорович Белей

Анотація


Розглянуто особливості системного підходу до синтезу інформаційно-аналітичної системи банку, представлено основні принципи синтезу інформаційно-аналітичної системи і її підсистем. Запропоновано методику і модель фінансової рівноваги управління комерційним банком на основі лінійного динамічного нормативу. Здійснено розрахунки стану фінансової рівноваги комерційного банку на основі розрахунку лінійних динамічних нормального використання стандартних значень платоспроможності і достатності капіталу, ліквідності та ліміти втрат.

Ключові слова


комерційний банк; фінансова рівновага; інформаційно-аналітична система; норматив; доходи; витрати; прибуток; ліквідність; платоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mishchenko, V. I., & Slavyanska, N. G. (Eds.). (2006). Bankivski operaciyi [Banking operations]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Vaskovych, I. M. (2004). Deyaki aspekty finansovoyi stiykosti komerciynyh bankiv [Some aspects of the financial stability of commercial banks]. Formuvannya rynkovyh vidnosyn v Ukrayini The formation of market relations in Ukraine. (Issue 2), (pp. 40–43). Sumy : UABS NBU [in Ukrainian].

Zabrodskyi, V. A., & Kizil, N. A. (2000). Diagnostika finansovoy ustoychivosti funkcionirovania proizvodstvenno-ekonomicheskyh system [Diagnosis of the financial sustainability of the production and economic systems]. Kharkiv: Business-Inform [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2002). Metody analizu ta upravlinnyaf inansovoyu stiykistyu komerciynyh bankiv [Methods of analysis and management of financial stability of commercial banks]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2, 39–48 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2003). Metodologiya ocinky finansovoi stiykosti komerciynyh bankiv: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [The methodology of assessment of financial stability of commercial banks, domestic and foreign experience]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemyUkrainy – Problems and prospects of the banking system of Ukraine. (Issue 8), (pp. 364–370). Sumy : UABS NBU [in Ukrainian].

Sheremeta, A. D., & Shcherbakova, G. N. (2000). Finansovyy analiz v komercheskom banke [Financial analysis in commercial bank]. Moscow : Finansy i Statistika [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – Київ : Знання, 2006. – 727 с.

Васькович І. М. Деякі аспекти фінансової стійкості комерційних банків / І. М. Васькович // Формування ринкових відносин в Україні. – Суми : УАБС НБУ, 2004. – № 2. – C. 40–43.

Забродський В. А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем : научное издание / В. А. Забродський, Н. А. Кизил. – Харьков : Бизнес Информ, 2000. – 108 с.

Коваленко В. В. Методи аналізу та управління фінансовою стійкістю комерційних банків / В. В. Коваленко // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 2. – C. 39–48.

Коваленко В. В. Методологія оцінки фінансової стійкості комерційних банків: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми : УАБС НБУ, 2003. – Т.8 – 364 с.

Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке / А. Д. Шеремет, Г. Н. Щербакова. – М.: Финансы и статистика. – 2000. – 256 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександр Ігорович Белей

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х