ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИТРАТ

Світлана Валентинівна Шубіна, Катерина Ігорівна Іщенко

Анотація


Проведено морфологічний аналіз поняття «витрати» підприємства, визначено фактори, які на них впливають. Розглянуто класифікаційні ознаки витрат за умови, що останні мають неоднорідний характер і тому потребують класифікації. Проаналізовано сучасні методи управління витратами і встановлено необхідність індивідуального підходу до вибору методу управління витратами, а також формування власних комбінованих методів управління.

Ключові слова


витрати; класифікаційні ознаки витрат; методи та елементи управління витратами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rostovs’ka, G. V. (2009). Vitrati: ekonomіchna sutnіst’ ta naprjamki doslіdzhennja [Costs: economic nature and direction of research]. Vіsnik Doneckogo Nacіonalnogo unіversitetu Bulletin of Donetsk National University, 2, 65–68 [in Ukrainian].

Pіskunov, R. O., & Іshhenko, K. І. (2014). Morfologіchnij analіz deskriptivnih chinnikіv defіnіcіji «vitrati» [Morphological analysis of the factors descriptive definition of «costs»]. Novini naukovoji dumki – 2014 – News of thought-2014: Proceedings X International Scientific Conference (Vols. 4), (p. 66–68). Sofija : «Bjal GRAD-BG» OOD [in Bulgaria].

Nochovna, Ju. O. (2011). Klasifіkacіja vitrat za elementami ta stattjami: suchasnij stan і problemi [Classification costs for items and articles: present situation and problems]. Vіsnik Lvіvskoji komercіjnoї akademіji Bulletin of Lviv Commercial Academy, 35, 228–231 [in Ukrainian].

Anan’kina, E. A., Danilochkin, S. V., Danilochkina, N. G. (Eds.) (2004). Kontrolling kak instrument upravlenija predprijatiem [Controlling How enterprise management tools]. Moscow : JuNITI-DANA [in Russian].

Butinec’, F. F. (2012). Vitrati virobnictva ta jih klasifіkacіja dlja potreb upravlіnnja [Production costs and their classification for management ]. Problemi teorіji ta metodologії buhgalters’kogo oblіku, kontrolju і analіzu – Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 1 (22), 11–18 [in Ukrainian].

Pіskunov, R. O., & Іshhenko, K. І. (2014). Klasifіkacіja vitrat pіdprijemstva: problemi ta nedolіki [Classification of costs of the enterprise: problems and shortcomings]. Єvropejs’ka nauka XXI stolіttja - European Science XXI century: Proceedings X International Scientific Conference. (Vols. 5), (p. 22–24). Przemysl : Nauka i studia [in Poland].

Dmitrіev, І. A., Lisenko, A. O., & Dedіlova, T. V. (2015). Upravlіnnja vitratami pіdprijemstv dorozhn’ogo gospodarstva [Cost management companies road economy]. Kharkov : HNADU [in Ukrainian].

Partin, G. O. (2008). Upravlіnnja vitratami pіdprijemstva: konceptual’nі zasadi, metodi ta іnstrumentarіj [Cost management company: conceptual principles, methods and tools]. Kyiv : UBS NBU [in Ukrainian].

Drob’jazko, C. І. (2012). Osnovnі harakternі risi suchasnih metodіv upravlіnnja vitratami [Basic features of modern management costs]. Bjuleten’ mіzhnarodnogo Nobelіvs’kogo ekonomіchnogo forumu – Nobel Economic Herald, 1 (2), 107–115 [in Ukrainian].

Drob’jazko, C. І. (2010). Metodichnі osnovi upravlіnnja vitratami pіdprijeimstva [Methodical bases of enterprise cost management]. Ekonomіka pіdprijemstva – Business enterprises, 1, 57–59 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ростовська Г. В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження / Г. В. Ростовська // Вісник Донецького Національного університету. – 2009. – № 2. – С. 65–68.

Піскунов Р. О. Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «витрати» / Р. О. Піскунов, К. І. Іщенко // Новини наукової думки – 2014: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Болгарія, 15-22 травня 2014 р.). – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – Т. 4 : Икономики. – С. 66–68.

Ночовна Ю. О. Класифікація витрат за елементами та статтями: сучасний стан і проблеми / Ю. О. Ночовна // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – № 35. – С. 228–231.

Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина ; под ред. Н. Г. Данилочкиной. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 279 с.

Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф. Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 11–18.

Піскунов Р. О. Класифікація витрат підприємства: проблеми та недoліки / Р. О. Піскунов, К. І. Іщенко // Європейська наука XXI століття : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Польща, 07–15 травня 2014 р.). – Przemysl : Nauka i studia, 2014. – V. 5 : Ekonomiczne nauki. – S. 22–24.

Дмитрієв І. А. Управління витратами підприємств дорожнього господарства : монографія / І. А. Дмитрієв, А. О. Лисенко, Т. В. Деділова. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 156 с.

Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г. О. Партин. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 219 с.

Дроб’язко C. І. Основні характерні риси сучасних методів управління витратами / С. І. Дроб’язко // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Т. 2. – С. 107–115.

Дроб’язко C. І. Методичні основи управління витратами підприємства / С. І. Дроб’язко // Економіка підприємства. – 2010. – № 1. – С. 57–59.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Світлана Валентинівна Шубіна, Катерина Ігорівна Іщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х