СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Іванівна Демко

Анотація


Досліджуються питання організації і методики стратегічного аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства. Проаналізовано взаємозв’язок стратегій підприємства зі стратегією трудового потенціалу. Сформовано зівставну оцінку моделей стратегічного аналізу в частині показників ефективності використання трудового потенціалу. Розглянуто залежність рівня трудового потенціалу та ефективність його використання відповідно від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває підприємство.


Ключові слова


стратегічний аналіз; організація; трудовий потенціал; підприємство; стратегія; модель; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Farion, I. D. (Eds.), & Chychun, V. A. (2005). Stratehichnyi analiz [Strategic analysis]. Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Stegancev, A. V. (2007). Strategicheskoe upravlenie personalom v oblasti prodazh [Strategic management in the field of sales personnel]. Menedzhment v Rossii i za rubezhom Management in Russia and abroad, 3, 124–129 [in Russian].

Redchenko, K. I. (2003). Stratehichnyy analiz u biznesi [Strategic analysis of business]. (2nd ed., rev.). L'viv : Novyy Svit [in Ukrainian].

Struk, Z. R. (2004). Innovatsiinyi rozvytok yak zaporuka konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy [Innovative development as the a guarantee of competitiveness of the economy Ukraine ]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii – Bulletin of Lviv Commercial Academy series economic. (Issue 15), (p. 422). Lviv : Lvivska komertsiina akademiia [in Ukrainian].

Kovalev, H. D. (2000). Ynnovatsyonnыe kommunykatsyy [Innovative communication]. Moscow : YuNYTY-DANA [in Russian].

Wells, D. L. (2000). Strategic Management for Senior Leaders : A Handbook for Implementation. – Arlington (Virginia) : TQLO [in USA].

Rad'ko, S. G. (2006). Trudovoj potencial kak social'no-ehkonomicheskaya sistema i riski ego upravleniya [Labor potential as a socio-economic system and risks its of management]. Upravlenie riskom – Risk management, 1, 55–62 [in Russian].

Endovickij, D. A., & Rudneva, V. E. (2009). Harakteristiki ehkonomicheskogo potenciala v zavisimosti ot stadij zhiznennogo cikla kommercheskoj organizacii [Characteristics of the economic potential, depending on the stages of the life cycle of a commercial organization]. Uchetno-analiticheskie instrumenty razvitiya innovacionnoj ehkonomiki – Accounting and analytical tools development of innovative economy. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vols. 2), (p. 456). Astrahan' : AGTU [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, В. А. Чичун ; за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2005. – 528 с.

Стеганцев А. В. Стратегическое управление персоналом в области продаж / А. В. Стеганцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 3. – С. 124–129.

Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посіб. / К. І. Редченко. – [2-ге вид., доповн.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 272 с.

Струк З. Р. Інноваційний розвиток як запорука конкурентоспроможності економіки України / З. Р. Струк // Вісник Львівської комерційної академії : серія економічна. – Львів : Львівська комерційна академія, 2004. – Вип. 15. – 422 с.

Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации : учеб. пособ. для вузов / Г. Д. Ковалев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 288 с.

Wells D. L. Strategic Management for Senior Leaders : A Handbook for Implementation / D. L. Wells. – Arlington (Virginia, USA) : TQLO, 2000. – P. 63.

Радько С. Г. Трудовой потенциал как социально-экономическая система и риски его управления / С. Г. Радько // Управление риском. – 2006. – № 1. – С. 55–62.

Ендовицкий Д. А. Характеристики экономического потенциала в зависимости от стадий жизненного цикла коммерческой организации / Д. А. Ендовицкий, В. Е. Руднева // Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики : мат. Междун. науч.-практ. конф. (г. Астрахань, 16–17 апреля 2009 г.) : в 2 т. – Астрахань : АГТУ, 2009. – Т. 2. – 456 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ірина Іванівна Демко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х