ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Олена Андріївна Гнатів, Лариса Маркіянівна Смага

Анотація


Основне завдання функціонування ринку банківських послуг – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їхніх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвиткові національної економіки. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку банківських послуг в Україні для пошуку основних напрямів його вдосконалення.


Ключові слова


банківська система; кредит; депозит; банківський продукт; платіжна система; лізинг; трастові послуги; інтернет-банкінг; мобільний банкінг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zubliuk, O. D. (2006). Rynok bankivskykh poslug: teoretychni aspekty orhanizatsii i strategichnogo rozvytku v Ukraini [Market of banking services: theoretical aspects of organization and strategic development in Ukraine]. Bankivska sprava Banking, 5/6, 23–25 [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. (2005). Osoblyvosti rozvytku rynku rozdribnykh bankivskykh posluh v umovakh perekhidnoi ekonomiky [Features of the development of retail banking servises market in conditions of transitional economy]. Visnyk TANH –TANE Bulletin, 1, 74–83 [in Ukrainian].

Kyrychenko,O. (2008). Diialnist investytsiinykh bankiv v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Activity of the investment banks in Ukraine: problems and perspectives]. Bankivska spravaBanking, 2, 57–72 [in Ukrainian].

Vladymyr, O. (2014). Shliakh y zmitsnennia pozytsii vitchyznianykh bankiv na rynku bankivskykh posluh v Ukraini [Ways of strengthening the positions of national banks on the banking services market]. Sotsialno-ekonomichniproblemy i derzhava – Social-economic problems and state, 1(10), 221–232 [in Ukrainian].

Savchenko, T. (2007). Teoretychni aspekty rynku bankivskykh posluh Ukrainy [Theoretical aspects of the banking services market of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 27–32 [in Ukrainian].

Cherep, A., & Yarmak, I. (2011). Suchasnyi stan rynku bankivskykh posluh v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern state of the banking services market in Ukraine: problems and perspectives of development]. Skhid – East, 4(111), 72–76 [in Ukrainian].

Analiz bankiv Ukrainy: ohlady, hrafiky, fakty [Analysis of banks of Ukraine: reviews, graphs, facts]. (n.d.). bankografo.com. Retrieved from http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka [in Ukrainian].

Khomutenko, L. I. (2014). Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv na rynok bankivskykh posluh Ukrainy [Impact of globalization processeson the banking services market of Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zbirny knaukovykh pratsProblems and perspective sof development of bank system of Ukraine: proceedings. (Issue 38), (p. 270–286). Sumy: UAB NBU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зублюк О. Д. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегічного розвитку в Україні // О. Д. Зублюк // Банківська справа. – 2006. – № 5∕6. – С. 23–25.

Дзюблюк О. Особливості розвитку ринку роздрібних банківських послуг в умовах пeрехідної економіки / О. Дзюблюк // Вісник ТАНГ. – 2005. – № 1. – C. 74–83.

Кириченко О. Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О. Кириченко // Банківська справа. – 2008. – № 2. – С. 57–72.

Владимир О. Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 221–232. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14vombpu.pdf.

Савченко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України ∕ Т. Савченко ∕∕ Економіка України. – 2007. – № 8. – С. 27–32.

Череп А. Сучасний стан ринку банківськихпослуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку / А. Череп, І. Ярмак // Схід. – 2011. –№ 4 (111). – С. 72–76.

Аналіз банків України: огляди, графіки, факти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka.

Хомутенко Л. І. Вплив глобалізаційних процесів на ринок банківських послуг України / Л. І. Хомутенко// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр.– Суми: УАБС НБУ. – 2014. – Вип. 38. – С. 270–286.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Андріївна Гнатів, Лариса Маркіянівна Смага

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х