ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

Малгожата Залеська

Анотація


Оцінено зміни, що відбувалися в польському банківському секторі за останні чверть століття, а також знайдено відповіді на такі два питання: чи встояв польський банківський сектор у конкуренції після вступу Польщі до Європейського Союзу і як він впорався із ситуацією в період останньої світової фінансової кризи. Крім того, на основі результатів аналізу поточної ситуації в польському банківському секторі визначено найважливіші виклики, перед якими стоять банки, що працюють у Польщі.


Ключові слова


банківська система; банки; фінансова криза; Європейський Союз; збалансований розвиток.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (2013, June 27). Official Journal of the European Union, L 176.

Koleśnik, J. (2004). Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową – wyzwania dla polskiego sektora bankowego [State of works above New Bazileyska by Money Agreement are calling for the Polish bank sector of]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów – Studios and Labours of College of Management and Finances (nr. 41). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa [in Poland].

Nadzór bankowy 1989–2006. [Bank supervision 1989–2006]. (2006). Warszawa: Narodowy Bank Polski [in Poland].

Raport o stabilności systemu finansowego. [Report with stability of the financial system]. (2015, January). Warszawa: Narodowy Bank Polski [in Poland].

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. (2013, June 27). Official Journal of the European Union, L 176.

Zaleska, M. (2014). 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce [25 years of the modern banking system in Poland]. Gazeta Bankowa – Bank Newspaper, 4, 16 [in Poland].

Zaleska, M. (2014). A quarter-century and a decade in the Polish banking sector. Polish Market, 4, 58 [in Poland].

Zaleska M. (2014). Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej [Polish banking sector in the European Union]. Gazeta Bankowa – Bank Newspaper, 5, 16 [in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC // Official Journal of the European Union, L 176, 27 June 2013.

Koleśnik J. Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową – wyzwania dla polskiego sektora bankowego / J. Koleśnik. // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2004. – (Zeszyt Naukowy nr 41).

Nadzór bankowy 1989–2006. Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2006.

Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015. Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2015.

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 // Official Journal of the European Union, L 176, 27 June 2013.

Zaleska M. 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce / M. Zaleska // Gazeta Bankowa. – 2014. – № 4. – S. 16.

Zaleska M. A quarter-century and a decade in the Polish banking sector / M. Zaleska // Polish Market. – 2014. – № 4. – S. 58.

Zaleska M. Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej / M. Zaleska // Gazeta Bankowa. – 2014. – № 5. – S. 16.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Малгожата Залеська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х