КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Віра Володимирівна Огородник

Анотація


Розглянуто сутність кредитної системи. Визначено фактори впливу на стабільність кредитної системи. Проаналізовано основні показники діяльності банків. Досліджено проблеми, які стримують розвиток банківської системи України. Обґрунтовано пропозиції щодо поліпшення показників розвитку вітчизняної кредитної системи.

Ключові слова


кредитна система; банки; банківська система; проблемні кредити.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Reverchuk, S. K. (Eds.) (2011). Money and credit. Кyiv: Znannia [in Ukrainian].

Rohozhnikova, N. V. (2013). Features and trends of the credit system in the economic transformation. Bulletin of the University of Banking of National Bank of Ukraine, 3 (18), 170–174[in Ukrainian].

Polishchuk, A. I., & Polishchuk, S. A. (2014). Globalization credit system: the vector of development and credit ratings. Finances and Credit, 43(619), 18–27 [in Ukrainian].

The official site of the National Bank of Ukraine. (n.d.) www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

The banking system in 2015: Challenges and Prospects. (February 2015). www.bank.gov.ua. Retrieved fromwww.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гроші та кредит : навч. посіб. / під ред. проф. С. К. Реверчука. – Kиїв : Знання, 2011. – 382 с.

Рогожнікова Н. В. Особливості та тенденції розвитку кредитної системи в економічній трансформації // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 3 (18). – С. 170–174.

Поліщук А. І., Глобалізація кредитна система: вектор розвитку і кредитних рейтингів / А. І. Поліщук, С. А. Поліщук // Фінанси і кредит. – 2014. – № 43 (619). – С. 18–27.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Банківська система в 2015 році: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Лютий 2015 року. – 45 с. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Віра Володимирівна Огородник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х