ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТІВ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Сергій Юрійович Колодій, Світлана Кузьмівна Колодій

Анотація


Розглянуто мінімальну заробітну плату як інститут регулювання доходів населення. Використано дві групи методів: історичний і методи статистичного аналізу, у тому числі кореляційний аналіз. Досліджено становлення мінимальної заробітної плати як інституту регулювання рівня заробітної плати і доходів населення. Сформульовано три гіпотези щодо взаємозалежності середньої заробітної плати і ВВП на одного зайнятого, середньої заробітної плати і середніх доходів домогосподарств, середньої та мінімальної заробітної плати і проведено їх перевірку на основі статистичних даних і попередніх досліджень авторів. У результаті статистично підтверджено факт імплементації мінімальної заробітної плати як інституту – регулятора рівня заробітної плати  формування доходів домогосподарств.

Ключові слова


доходи домогосподарств; ВВП на одного зайнятого; заробітна плата; мінімальна заробітна плата; інститут-регулятор; інститути регулювання заробітної плати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kholod, N. M. (2009). Rozpodil dokhodiv ta bidnist’ u perekhidnykh ekonomikakh : monohrafiya [Distribution of revenues and poverty in transitive economies]. L’viv : «Vydavnychyy tsentr LNU im. Ivana Franka» [in Ukrainian].

Horelov, N. A. (2003). Polytyka dokhodov y kachestvo trudovoy zhyzny naselenyya [Revenues politics and quality of labor’s life of population]. Sankt-Petersburg : «Pyter» [in Russian].

Zayets’, S. A. (2006). Statystychna otsinka dokhodiv naselennya ta yikh sotsial’no-ekonomichna dyferentsiatsiya [Statistical estimation of population revenu]. Rehional’na ekonomikaRegional economy, 4, 118-127 [in Ukranian].

Vatamanyuk, M. M. (2004). Spozhyvna povedinka domohospodarstv v umovakh perekhidnoyi ekonomiky [Consummation of households in conditions of transitive economy]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 12, 69–76 [in Ukrainian].

Adamyk, V., Zvarych, R. (2011) Transformatsiya polityky konverhentsiyi dokhodiv naselennya v protsesi rozshyrennya Evropeys’koho soyuzu: monohrafiya [Transitional politics of population revenue convergence in processes of EU enlargement]. Ternopil’ : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Chupryna, O. O. (2011) Sotsial’na nerivnist’ i bidnist’ v Ukrayini [Social inequality and poverty in Ukraine]. Visnyk natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho – Ukrainian national juridical academy named Yaroslav Mudriy revue, 2 (5), 55–56 [in Ukrainian].

Khovrak, I. V. (2013) Dokhody naselennya Ukrayiny: ekonomichnyy zmist i dyskusiyni pytannya [Population revenue in Ukraine: economic sense and questions for discussion]. Visnyk KrNU imeni Mikhayla Ostrohrads’koho – KrNU named Myhaylo Ostrogadsky revue, 1 (78), 160–165 [in Ukranian].

Struktura sukupnykh resursiv domohospodarstv [Gross household resource structure]. (n.d.) ukrstat.gov.ua. Retrieved from ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Heets, V. (2006) Transformatsyonnye preobrazovanyya v Ukrayne: pereosmyslyvaya proydennoe y dumaya o budushchem [Transformation economy in Ukraine: past and future]. Obshchestvo y ekonomyka – Society and economics. 3, 23–53 [in Russian].

Mynymal’naya zarplata (Ukrayna) [Minimum wage in Ukrane] (n.d.) minfin.com.ua. Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/salary/?_ga=1.93657557.973106411.1446724968.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках : монографія / Н. М. Холод. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 442 с.

Горелов Н. А. Политика доходов  и качество трудовой жизни населения / Н. А. Горелов. – СПб. : Питер, 2003. – 656 с.

Заєць С. А. Статистична оцінка доходів населення та їх соціально-економічна диференціація / С. А. Заєць // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 118–127.

Ватаманюк М. М. Споживна поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки / М. М. Ватаманюк // Фінанси України – 2004. – № 12. – С. 69–76.

Адамик В. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Европейського союзу : монографія / В. Адамик, Р. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 300 с.

Чуприна О. О. Соціальна нерівність і бідність в Україні / О. О.  Чуприна // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2011. – № 2 (5). – С. 55–56.

Ховрак І. В. Доходи населення України: економічний зміст і дискусійні питання / І. В. Ховрак // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013. – № 1 (78). – С. 160–165.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств [Електроний ресурс] // Офіційний сайт Державної статистичної служби України. – Режим доступу : ukrstat.gov.ua.

Геец В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем / В. Геец // Общество и экономика. – 2006. – № 3. – С. 23–53.

Минимальная зарплата (Украина) [Электронный ресурс] // Сайт Финансового портала Минфин. – Режим доступа : http://index.minfin.com.ua/index/salary/?_ga=1.93657557.973106411.1446724968.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Сергій Юрійович Колодій, Світлана Кузьмівна Колодій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х