РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Зінаїда Василівна Гіптерс

Анотація


Розглядаються проблеми розвитку економічної освіти дітей і молоді в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть: економічні, культурні та педагогічні передумови. Об’єктивні обставини на сучасному етапі вимагають залучення теоретичних та організаційних надбань попередників у сфері кооперації до освітнього і державотворчого процесу, основою якого є динамічна економіка.


Ключові слова


Галичина; економічна освіта; кооперативне навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zlupko, S. M. (1992). Ekonomika Halychyny v druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. [Galicia's economy in the second half of XIX – early XX century]. Lviv : LDU [in Ukrainian].

Babenko, S. H., Aliman, V. M., Apopii V. V. et al. (1996). Spozhyvcha kooperatsiia Ukrainy: Istorychni ta sotsialno-ekonomichni aspekty [Consumer cooperation Ukraine: Historical and socio-economic aspects]. Kyiv : "News Central Union of Consumer Societies of Ukraine" [in Ukrainian].

Bondarchuk, I. (1980). Rolvchytelia v rozvytku Stryishchyny [The role of teachers in Stryi District]. Rehionalnyi zbirnyk Stryishchyna RegionalcollectionStryi District” (pp. 354–363). NewYork: NTSh. Ukrainskyi arkhiv [in USA].

Vytanovych, I. (1964). Istoriia ukrainskoho kooperatyvnoho rukhu [History of Ukrainian cooperative movement]. NewYork : Tovarystvo Ukrainskoi kooperatsii [in USA].

Hipters, Z. V. (2006). Ekonomichna osvita molodi v Halychyni ХІХ – pershoi polovyny ХХ stolit: teoriia, dosvid, personalii [Eeconomic education of young people in Galicia XIX – early XX century: theory, experience, personalities]. Lviv : LBI NBU [in Ukrainian].

Stuparyk, B. M., & Motsyuk, V. D. (1995). Ideia natsionalnoi shkoly ta natsionalnoho vykhovannia v pedahohichnii dumtsi Halychyny (1772–1939 rr.) [Idea of national schools and national education in educational thought Galicia from 1772–1939]. Kolomyia : Vik [in Ukrainian].

Rakovskyi, I. (1931). Hadkyprovidbudovu nashoi kooperatsii na seli [Idea of rebuilding ourrural cooperatives]. Kooperatyvna Respublika Cooperative Republic, 3, 87–91 [in Ukrainian].

Bazhan, M. P. (Eds.) (1962). Kooperatsiia [Cooperation]. Ukrainska radianska entsyklopediia – Ukrainian Soviet Encyclopedia. (Vols. 7), (p. 202–204). Kyiv : AN URSR [in Ukrainian].

Martos, B. (1947). Teoriia kooperatsii [Cooperation Theory]. (Part 3). Regensburg-Berchtesgaden : Ukrainian Technical and Commercial Institute [in Germany].

Babenko, S. H., Helei, S. D., Honcharuk, Ia. A.et. al. (1995). Istoriia kooperatyvnoho rukhu [The history of the cooperative movement, cooperative]. Lviv : Instytut ukrainoznavstva NANU [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical dictionary]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Yarema, Ia. (1937). Ukrainska dukhovnist v yii kulturno-istorychnykh vyiavakh [Ukrainian spirituality in its cultural and historical aspects]. Lviv : Nakladom avtora [in Ukrainian].

Tuhan-Baranovskyi, M. I. (1994). Politychna ekonomiia Tugan-Baranowski [Political Economy]. Kyiv : Naukova Dumka [in Ukrainian].

Korenets, D. (1931). Torhovelno-kooperatyvne shkilnytstvo v Polshchi [Trade and cooperative schooling in Poland]. Kooperatyvna Respublika Cooperative Republic. (Part 7–8), (p. 254–262) [in Ukrainian].

Pavlyk, M. (1903). Shcho teper diiaty? Pysmo M. Pavlyka do zizdurusko-ukrainskoi radykalnoi partii z 22.09.1902 r. i dodatok [Now what to do? Scripture M. Pavlik to the Russian-Ukrainian Congress of the Radical Party from September 22.09.1902 and application]. Chernivtsi : Drukarnia tovarystva «Ruska Rada» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Злупко С. М. Економіка Галичини в другій половині XIX – на початку XX ст.: тексти лекцій / С. М. Злупко. – Львів : ЛДУ, 1992.– 160 с.

Бабенко С. Г. Споживча кооперація України: історичні та соціально-економічні аспекти / С. Г. Бабенко, В. М. Аліман, В. В. Апопій та ін. – Київ : «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України», 1996. – 192 с.

Бондарчук І. Роль вчителя в розвитку Стрийщини / І. Бондарчук // Стрийщина : регіональний збірник. – Нью-Йорк : НТШ. Український архів, 1980. – С. 354–363.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк : Товариство Української кооперації, 1964. – 624 с.

Гіптерс З. В. Економічна освіта молоді в Галичині ХІХ – першої половини ХХ століть: теорія, досвід, персоналії : монографія / З. Гіптерс. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 220 с.

Ступарик Б. М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вік, 1995. – 173 с.

Раковський Й. Гадки про відбудову нашої кооперації на селі / Й. Раковський // Кооперативна Республіка. – 1931. – № 3. – С. 87–91.

Кооперація // Українська радянська енциклопедія : у 13 т. / під ред. М. П. Бажана. – Київ : АНУРСР, 1962. – Т. 7. – С. 202–204.

Мартос Б. Теорія кооперації : курс лекцій : у 3 ч. / Б. Мартос. – Регенсбург-Берхтесгаден : Український Технічно-Господарський Інститут, 1947. – Ч. 3. – 165 с.

Бабенко С. Г. Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук та ін. ; Укоопспілка. Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах / Я. Ярема. – Львів : Накладом автора, 1937. – 77 с.

Туган-Барановський М. І. Політична економія / М. І. Туган-Барановський. – Київ : Наукова думка, 1994. – 264 с.

Коренець Д. Торговельно-кооперативнешкільництво в Польщі / Д. Коренець // Кооперативна Республіка. – 1931. – Ч. 7-8. – С. 254–262.

Павлик М. Що тепер діяти? Письмо М. Павлика до з’їзду Русько-української радикальної партії з 22.09.1902 р. і додаток / М. Павлик. – Чернівці : Друкарня товариства «Руська Рада», 1903. – 11 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Зінаїда Василівна Гіптерс

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х