ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Олена Анатоліївна Нємкова, Моріка Костянтинівна Русинко

Анотація


Запропоновано застосування методу експертних оцінок для оцінки привабливості інвестиційних проектів. Розглянуто теоретичні аспекти використання методу експертних оцінок та продемонстровано застосування цих методів на конкретній задачі. У випадку не достовірності або обмеженості інформації метод експертних оцінок дає хороші результати і подальші шляхи їх удосконалення. На конкретній задачі показано причини використання коефіцієнта конкордації.

Ключові слова


інвестиції; експертні оцінки; коефіцієнт рангової кореляції; коефіцієнт конкордації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrabovetskyi,B. Ie.(2010).Metodyekspertnykhotsinok: teoriia, metodolohiia, napriamkyvykorystannia[Methods of expert estimations, theory, methodology, directions of use].Vinnytsia :VNTU[in Ukrainian].

Yampol'skij,S. M.,&Lisichkin,V. A. (1974).PrognozirovanieNTP[Forecasting of scientific and technical progress]. Moscow :Ehkonomika[in Russian].

LitvakB. G. (1982).Ehkspertnayainformaciya: metodypolucheniyaianaliza[Expert information: get methods and analysis].Moscow :Radioisvyaz'[in Russian].

Kitaev, N. N. (1975).Gruppovyeehkspertnyeocenki[Group Expert Assessments].Moscow :Znanie[in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грабовецький Б. Є. Методиекспертнихоцінок: теорія, методологія, напрямки використання :монографія / Б. Є. Грабовецький. –Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с.

 Ямпольский С. М. Прогнозирование НТП / С. М. Ямпольский, В. А. Лисичкин. – М. : Экономика, 1974. – 207 с.

Литвак Б. Г. Экспертная информация: методы получения и анализа / Б. Г. Литвак. – М. : Радио и связь, 1982. – 184 с.

Китаев Н. Н. Групповые экспертные оценки / Н. Н. Китаев. – М. : Знание, 1975. – 64 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Анатоліївна Нємкова, Моріка Костянтинівна Русинко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х