СТРУКТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ВІД ІНШИХ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олександра Йосипівна Гірна

Анотація


На прикладі процентних доходів показано можливості застосування виробничих функцій для діагностики структурних залежностей показників банківської діяльності щодо їхнього впливу на результативність банківського бізнесу. Це дозволить проводити поточну діагностику тих напрямів ведення банківського бізнесу, які мають домінуючий вплив на отримання процентних доходів, а також кількісно оцінити внесок кожного джерела формування процентних доходів.


Ключові слова


банківська система; процентні доходи; виробнича функція; регресійна модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of The National Bank of Ukraine.]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Prymostka L. O. (2004). Finansovyi menedzhment u banku [Financial management in the bank]. (2nd. ed., rev.). Кyiv : KNEU [in Ukrainian].

Rouse, Peter S. (1995). Bankovskiy menedjment [Banking Management]. Moscow: Delo LTD [inRussian].

Diakonova, I. I. (2008). Metodolohichni zasady rozvytku bankivskoho nahliadu na bazi systemnoi orhanizatsii bankivskoi diialnosti [Methodological principles of banking supervision on the basis of the system of banking activity]. Doctor’s thesis. Sumy : UABS [in Ukrainian].

Sharapov, O. D., Derbentsev, V. D., & Semonov, D. Ie. (2004). Ekonomichna kibernetyka [Economic Cybernetics]. Кyiv: KNEU [in Ukrainian].

Berehova, H. I., Hirna, O. I., Rusynko, M. K. (2013). Matematychne modeliuvannia v ekonomitsi [Mathematical modeling ineconomics]. Lviv: LIBS UBS NBU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Київ: КНЕУ, 2004. – 468 с.

Рауз Питер С. Банковский менеджмент/ Питер С. Рауз; пер. с англ. со
2-го изд. – Москва: Дело ЛТД, 1995. – 768 с.

Дяконова І. І. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності: дис. … д-ра екон. наук / І. І. Дяконова. – Суми : УАБС, 2008. – 395 с.

Шарапов О. Д. Економічна кібернетика: навч. посіб. / О. Д.Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – Київ: КНЕУ, 2004. – 231 с.

Берегова Г. І. Математичне моделювання в економіці: навч.посіб. / Г. І. Берегова, О. Й. Гірна, М. К. Русинко.– Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – 182 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександра Йосипівна Гірна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х