ВЕКСЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Олена Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Юлія Олександрівна Гаркава

Анотація


Висвітлено теоретичні, методичні та практичні питання бухгалтерського і податкового обліку вексельних операцій. Обґрунтовано доцільність застосування векселів як засобу платежу між підприємствами. Проведено дослідження типових вексельних операцій із застосуванням методики їх відображення в обліку на практичних прикладах. Розглянуто останні зміни, що передбачені Податковим кодексом, щодо питань оподаткування вексельних операцій, наведено відповідні приклади.

Ключові слова


простий вексель; переказний вексель; придбання вексельних бланків; видача і погашення векселя; Податковий кодекс України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo zmenshennia podatkovoho tysku na platnykiv podatkiv» vid 17.07.2015 № 655-VIII [Law of Ukraine «On Amendments to the Tax Code of Ukraine on reducing the taxburden on taxpayers» from Yuly 17 2015, № 655-VIII]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/655-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro pryiednannia Ukrainy do Zhenevskoi konventsii 1930 roku, yakoiu zaprovadzheno Unifikovanyi zakon pro perekazni vekseli ta prosti vekseli» vid 06.07.1999 r. № 826-XIV [Law of Ukraine "On Ukraine's accession to the Geneva Convention of 1930, which introduced a Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes" from July 6 1999, № 826-XIV]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/826-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro tsinni papery ta fondovyi rynok» vid 23.02.2006 r. № 3480-IV [The Law of Ukraine «On securities and stock market» from February 23 2006, № 3480-IV]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro obih vekseliv v Ukraini» vid 05.04.2001 r. № 2374-III [The Law of Ukraine «On circulation of bills in Ukraine» from April 5 2001, № 2374-III]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14 [in Ukrainian].

Rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vymohy do standartnoi (typovoi) formy vyhotovlennia vekselnykh blankiv» vid 03.09.2013 № 1681 [The decision of the National Commission on Securities and Stock Market «On Approval of the requirements of the standard (default) forms manufacturing bill of forms» from September 3 2013, № 1681]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1639-13 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro splatu derzhavnoho myta za vekselni blanky» vid 02.11.1993 r. № 504/93 [Decree of the President of Ukraine «On state duty payment by bill blanks» from November 2 1993, № 504/93]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/93 [in Ukrainian].

Poriadok vedennia reiestru vydanykh vekseliv, zatverdzhenyi rishenniam Derzhavnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 03.07.2003 r. № 296 [Conduct issued by the Register of bills approved by the State Commission on Securities and Stock Market from July 3 2003, № 296]. (n.d.). zakon0.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0708-03 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy» vid 28.12.2014 r. № 71-VIII [Law of Ukraine «On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine on tax reform» from December 28 2014, № 71-VIII]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71 [in Ukrainian].

Vinokurov, D., Klymenko, A., & Basova, I. (2008). Veksel' ta veksel'nyy obih [Bill and circulation of bills]. (2nd., rev.). Kharkiv: Faktor [in Ukrainian].

Kotsupatryy, M. M. (2015). Oblik i zvitnist' v opodatkuvanni u skhemakh i tablytsyakh [Accounting in taxation schemes and tables teach. guidances. for the studio.]. Кyiv: KNEU [in Ukrainian].

Levyts'ka, S. O., Svirko, S. V., & Osadcha, O. O. (2013). Oblik i zvitnist' v opodatkuvanni [Accounting in taxation]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian].

Khomutenko, V. P. (Eds.), Lutsenko, I. S., Khomutenko, A. V., & Volkova, O. H. Opodatkuvannya sub"yektiv hospodaryuvannya [Taxation of undertakings]. Odesa: «VMV» [in Ukrainian].

Kushyna, O. (2015). Veksel' yak zasib rozrakhunkiv: pravovi ta oblikovi nyuansy Bez·hotivkovi rozrakhunky: pravova pryroda ta oblikova spetsyfika [Bill as a means of payment, accounting and legal nuances Cashless payments, accounting and legal nature specifics]. Zbirnyk systematyzovanoho zakonodavstva - Systematic Collection law,3, 162-167 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 № 655-VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/655-19.

Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.1999 № 826-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/826-14.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-ІІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків» від 03.09.2013 № 1681 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1639-13.

Указ Президента України «Про сплату державного мита за вексельні бланки» від 02.11.1993 № 504/93 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/93.

Порядок ведення Реєстру виданих векселів,затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2003 № 296 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0708-03.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Вінокуров Д. Вексель та вексельний обіг / Д. Вінокуров, А. Клименко, І. Басова. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Харків : Фактор, 2008. – 384 с.

Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – Київ : КНЕУ, 2015. – 196 с. 

Левицька С. О. Облік і звітність в оподаткуванні : підручник / С. О. Левицька, С. В. Свірко, О. О. Осадча. – Рівне : НУВГП, 2013. – 298 с.

Хомутенко В. П. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса : «ВМВ», 2014. – 418 с.

Кушина О. Вексель як засіб розрахунків: правові та облікові нюанси. Безготівкові розрахунки: правова природа та облікова специфіка / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2015. – № 3. – C. 162–167.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Іванівна Коблянська, Галина Юріївна Коблянська, Юлія Олександрівна Гаркава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х