АУДИТ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ ІЗ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ЯК ОСНОВНА БАЗА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Василь Степанович Рудницький, Оксана Миколаївна Сарахман

Анотація


Проаналізовано сучасний стан організації і функціонування банків у платіжній системі на основі пластикових карток, а також досліджено проблеми і перспективи у проведенні аудиту операцій із платіжними картками.

Залежно від використовуваних методичних підходів до оцінювання економічної ефективності здійснення операцій банків із платіжними картками характеризується результативність цих операцій і визначається доцільність розширення сегментів ринку платіжних карток.

З урахуванням цього чітко виокремилась проблема опрацювання методики аналізу і аудиту ефективності цих операцій, що дозволить оцінити ресурсомісткість, трудомісткість операцій та обсяги інвестицій на впровадження нових карткових продуктів і технологій. Це вимагає комплексного, системного підходу до використання методів економічного аналізу і аудиту в цій сфері.


Ключові слова


банк; аналіз; аудит; платіжна картка; програма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sarahman, O. M., Skasko, O. I., Vovchak, O. D., & Volkova O. K. (2015). Vnutrishnii audyt u banku [Internal audit in the bank]. Kyiv : UB NBU [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnia NBU «Polozhennia pro poriadok emisii platizhnykh kartok i zdiisnennia operatsii z yikh zastosuvanniam» [Regulations on the procedure for issuing payment cards and transactions with their use, approved by the NBU Board fromApril 192005, № 137]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnia NBU «Pravyla bukhhalterskoho obliku operatsii z vykorystanniam platizhnykh kartok u bankakh Ukrainy» vid 08.04.2005 № 123 [The rules of accounting transactions using payment cards in Ukraine banks, approved by the NBU from April 08.04.2005, № 123]. (n.d.).www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Fastovets, E. O. Plastykovi kartky u suchasnomu suspilstvi [Plastic cards in modern society]. (n.d.). www.sworld.com.ua. Retrieved from http://www.sworld.com.ua/konfer29/287.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho Banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сарахман О. М. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / О. М. Сарахман, О. І. Скаско, О. Д. Вовчак, О. К. Волкова. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 239 с.

Постанова Правління НБУ «Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» від 19.04.2005 № 137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Постанова Правління НБУ «Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Фастовець Є. О. Пластикові картки у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Є. О. Фастовець. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer29/287.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.bank.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Василь Степанович Рудницький, Оксана Миколаївна Сарахман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х