КЛАСИФIКАЦIЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ У КОНТЕКСТI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ФIНАНСОВОI БЕЗПЕКИ

Наталія Анатоліївна Цікановська

Анотація


Розглянуто наявні в економічній літературі підходи до класифікації видів недержавних пенсійних фондів. Удосконалено класифікацію видів НПФ з огляду на виділення таких класифікаційних ознак, як: організаційна будова; рівень засновництва; відокремленість активів фонду від активів засновників; участь засновників у розподілі прибутку фонду; структура управління; доступність участі у фонді; форма участі у фонді; метод фінансування пенсійних виплат; принцип розрахунку пенсійних виплат; право власності на пенсійні активи.

Ключові слова


недержавні пенсійні фонди; фінансова безпека; класифікаційні ознаки; види недержавних пенсійних фондів; учасники недержавних пенсійних фондів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zharkov, A. A. (2008). Analiz dejatel’nosti rossijskih negosudarstvennyh pensionnyh fondov [Analysis of Russian non-state pension funds]. Audit i finansovyj analiz – Audit and Financial Analysis, 4, 120–129 [in Russian].

Kornjejev, V. V. (2006). Finansovi instytuty v systemi nederzhavnogho pensijnogho zabezpechennja [Financial institutions in the private pension system]. Ukrajinsjkyj socium. Naukovyj zhurnal – Ukrainian society. Scientific journal, 5, 115–124 [in Ukranian].

Vitka, Ju. V. (2005). Nederzhavni pensijni fondy: teoretychni ta praktychni aspekty [Private pension funds: theoretical and practical aspects]. Naukovi zapysky NaUKMA. Zbirnyk nakovykh pracj. Jurydychni nauky – Scientific notes of NaUKMA. Collected Works. Jurisprudence, 38, 19–20 [in Ukranian].

Bila, S. O. (2010). Rolj derzhavy v upravlinni rozvytkom nederzhavnykh pensijnykh fondiv [The state’s role in managing the development of private pension funds]. Publichne upravlinnja: teorija ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 1, 124–125 [in Ukranian].

Majdanik, R. (1998). Negosudarstvennye pensionnye fondy razvityh stran [Private pension funds in developed countries]. Biznes – Business, 18 (277), 122–123 [in Russian].

Kovaljova, N. M. (2005). Mekhanizm derzhavnogho reghuljuvannja investycijnoji dijaljnosti pensijnykh fondiv [Mechanism of state regulation of investment of pension funds]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyjiv : NDEI Ministerstva ekonomiky Ukrajiny [in Ukrainian].

Lazebna, M. V. (2004). Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm derzhavnogho reghuljuvannja dijaljnosti nederzhavnykh pensijnykh fondiv [Organizational-economic mechanism of state regulation of private pension funds]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyjiv : Naukovo-doslidnyi ekonomichnyi instytut Ministerstva ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [in Ukrainian].

Fedorenko, A. V. (2007). Zasoby zakhystu pensijnykh nakopychenj v procesi upravlinnja aktyvamy nederzhavnykh pensijnykh fondiv [Weed retirement savings in the management of the assets of private pension funds]. Nederzhavni pensijni fondy: ekonomichni, podatkovi ta socialjni vyghody ukrajinsjkykh pidpryjemstv vid vprovadzhennja pensijnykh proghram» – Private pension funds: economic, tax and social benefits Ukrainian companies on the introduction of pension schemes»: Proceedings of the Roundtable. Retrieved from http://pension.kiev.ua/files/rt_25oct2007_present_fedorenko.pdf [in Ukrainian].

Tkachenko, N. V. & Tsikanovska, N. A. (2010). Rolj nederzhavnykh pensijnykh fondiv u rozvytku finansovogho rynku Ukrajiny [The role of private pension funds in the development of the financial market of Ukraine]. Finansy Ukrajiny – Finance of Ukraine, 12 (181), 69–79 [in Ukrainian].

Baranovsjkyj, O. I. (1999). Finansova bezpeka [The Financial security]. Kyjiv : Feniks [in Ukrainian].

Jermoshenko, M. M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: nacionaljni interesy, realjni zaghrozy, strateghija zabezpechennja [The financial security of the state, national interests, the real threat strategy software]. Kyjiv : Kyivskyi natsionalnyi torhivelno-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Marghasova V. Gh. & Roghovyj A. V. (2010). Teoretychni zasady vyznachennja sutnosti ponjattja «finansova bezpeka» [Theoretical basis of determining the nature of the concept of «financial security»]. Naukovyj visnyk Chernighivsjkogho derzhavnogho instytutu ekonomiky i upravlinnja. Zbirnyk naukovykh pracj – Scientific Journal of Chernihiv State Institute of Economics and Management. Collected Works, 3 (7), 121–125 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жарков А. А. Анализ деятельности российских негосударственных пенсионных фондов / А. А. Жарков // Аудит и финансовый анализ. – 2008. – № 4. – С. 120–129.

Корнєєв В. В. Фінансові інститути в системі недержавного пенсійного забезпечення / В. В. Корнєєв // Український соціум: науковий журнал. – 2006. – № 5. – С. 115–124.

Вітка Ю. В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти / Ю. В. Вітка // Наукові записки НаУКМА : зб. наук. пр. Юридичні науки. – 2005. – Т. 38. – С. 19–20.

Біла С. О. Роль держави в управлінні розвитком недержавних пенсійних фондів / С. О. Біла // Публічне управління: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 124–125.

Майданик Р. Негосударственные пенсионные фонды развитых стран / Р. Майданик // Бизнес. – 1998. – № 18 (277). – С. 122–123.

Ковальова Н. М. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Ковальова Наталія Миколаївна ; НДЕІ Міністерства економіки України. – Київ, 2005. – 23 с.

Лазебна М. В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Лазебна Марина Володимирівна. –  Київ: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 2004. –  23 с.

Федоренко А. В. Засоби захисту пенсійних накопичень у процесі управління активами недержавних пенсійних фондів  [Електронний ресурс] / А. В. Федоренко // Недержавні пенсійні фонди: економічні, податкові та соціальні вигоди українських підприємств від впровадження пенсійних програм : Матеріали круглого столу (м. Харків, 25 жовтня 2007 р.). – Режим доступу : http://pension.kiev.ua/files/rt_25oct2007_present_fedorenko.pdf.

Ткаченко Н. В. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України / Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська // Фінанси України. – 2010. – № 12 (181), грудень. –  С. 69–79.

Барановський О. І. Фінансова безпека : монографія / О. І. Барановський ; Інститут економічного прогнозування. – Київ : Фенікс, 1999. – 338 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – Київ : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2001. – 309 с.

Маргасова В. Г. Теоретичні засади визначення сутності поняття «фінансова безпека» / В. Г. Маргасова,  А. В. Роговий // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : зб. наук. пр. – 2010. – № 3 (7). – С. 121–125.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Наталія Анатоліївна Цікановська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х