РОЗВИТОК МЕТОДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Назар Романович Галайко

Анотація


У сучасних умовах ринкових відносин одним з основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для безперервності відтворювального процесу, насамперед шляхом своєчасного задоволення потреби економічних агентів. Гострота цієї проблеми полягає в тому, що в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позичкового капіталу, що зумовлено низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, «втечею» капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, у тіньовій економіці. З огляду на це актуалізується необхідність пошуку шляхів відновлення активної кредитної діяльності вітчизняної банківської системи, що зумовлює потребу вивчення поточного стану кредитування і визначення напрямів забезпечення його динаміки.

Ключові слова


кредит; кредитування фізичних осіб; методи; банк.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kharlamov, P. (2016). Kak i u kogo oformit kreditku vo vremya krizisa [How and whom to issue a credit card at the time of crisis]. Dengi – Money, 1, P. 17–19 [in Russian].

Stoyanova, E. S. (Eds.). (2012). Finansoviy menedjment. Teoriya i praktika [Financial Management. Theory and practice]. (2nd.,ed., rev.). Moscow : Perspektiva [in Russian].

Lyst NBU № 40-511 vid 10.11.2008 «Pro rozmishchennia Pamiatky pozychalnyka banku za spozhyvchym kredytom» [Letter NBU «On Location Attractions for borrowers on consumer credit» from November 102008, № 40-511]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua.Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5577500-08 [in Ukrainian].

Mishchenko, V. I., & Slavianska, N. H. (Eds.). (2012). Bankivski operatsii [Banking]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Herasymovych, A. M. (2010). Analiz bankivskoi diialnosti [Analysis Banking]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Richnyi zvit NBU za 2015 rik [Annual Report of the National Bank for 2015]. (n.d.).www.bank.gov.ua. Retrieved fromhttp://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58024&cat_id=58023 [in Ukrainian].

Kaminskyi, A. S. (2014). Ekspertna model kredytnoho skorynhu pozychalnyka banku [Expert borrower credit scoring model bank]. Bankivska sprava – Banking, 1, 75-81 [in Ukrainian].

Ievtux, O. T. (2012). Svitovyi dosvid vykorystannia standartiv pry ipotechnomu kredytuvanni [World experience of using standarts in mortgage lending]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2, P. 37–39 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Xaрлaмoв П. Кaк и у кoгooфoрмить  кредитку вo время кризиса / П. Xaрлaмoв // Деньги. – 2016. – № 1. – C. 17–19.

Финансовий менеджмент. Теория и практика  : учебник для вузов / под ред. Е. С. Стояновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Перспектива, 2012. – 574 с.

Лист НБУ № 40-511 від 10.11.2008 «Про розміщення Пам’ятки позичальника банку за споживчим кредитом» [Електронний ресурс] / Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду НБУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5577500-08.

Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – Київ : Знання, 2012. – 727 с.

Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович. – Київ : КНЕУ, 2010. – 599 с.

Річний звіт НБУ за 2015 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58024&cat_id=58023.

Камінський А. С. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку / А. С. Камінський // Банківська справа. – 2014. – № 1. – С. 75–81.

Євтуx O. Т.  Cвітoвий досвід використання cтaндaртів при іпотечному кредитувaнні / O.Т. Євтуx. // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2. – C. 37–39.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Назар Романович Галайко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х