ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Ірина Олександрівна Оніщенко

Анотація


Досліджено особливості стану тіньової економіки в Україні. Проаналізовані інституційні чинники функціонування s процвітання тіньового сектору економіки в Україні. Розглянуто різноманітні методично-аналітичні підходи до оцінки рівня тіньової економічної діяльності. Обґрунтовано ефект нагромадження факторів впливу на рівень тіньової економіки в Україні.

Ключові слова


тіньова економіка; причини тінізації економіки; тіньовий сектор економіки; оцінка рівня тіньового сектору; методично-аналітичне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Filshteyn, L. M. (2012). Finansovo-ekonomichni problemy tin'ovoi ekonomiky v Ukraini ta shliakhy ii lehalizatsii [Financial and economic problems of the shadow economy in Ukraine and ways of its legalization]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky –Scientific works of Kirovograd National Technical University, 2 (22), 191–192 [in Ukrainian].

Pryvarnykova, I. U., & Stepaniuc, K.V. (2010). Tin'ova ekonomika Ukrainy: prychyny, obsiahy ta shliakhy ikh znyzhennia [Shadow economy Ukraine: causes, scope and ways of reducing]. Derzhava ta rehiony. Seriia «Ekonomika i pidpryiemnytstvo» The state and the regions. Series: Economics and Business, 2, 163–167 [in Ukrainian].

Tyschuk, T.A., Harazishvili, Iu. M., & Ivanov, A. V. (2011). Tin'ova ekonomika v Ukraini: masshtaby ta napriamy podolannia: analit. dopovid' [Shadow economy in Ukraine: the scope and direction of overcoming: analytic Report]. Ia. A. Zhalilo (Eds.). Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian].

Pryymak, A. V. (2009). Cotsial'no-ekonomichni prychyny vynyknennia tin'ovoi ekonomiky v Ukraini [Information about social-economic causes of the shadow economy in Ukraine]. www.nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Staptp/2009_42/files/ 42_20Prijmak.pdf [in Ukrainian].

Angelko, I. (2010). Tin'ova diial'nist' iak dzherelo dokhodu: osnovni formy vyiavu [Shadow activity as a source of revenue: the basic forms of display]. Ekonomichniy gurnalEconomic Journal, 2 (27), 108–115 [in Ukrainian].

Nekhaychuk, S. (2010). Pro vplyv tin'ovoi ekonomiky na sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok [The effect of the shadow economy for social and economic development]. Naukovyj visnyk: finansy, banky, investytsii : naukovo-praktychnyj zhurnal Scientific Journal: finance, banks, investment, scientific journal, 2 (7), 24–28 [in Ukrainian].

Sait Mizhnarodnoho tsentru perspektyvnykh doslidzhen [Site of International Centre for Policy Studies]. (n.d.). www.icps.com.ua. Retrieved fromhttp://www.icps.com.ua [in Ukrainian].

Bochi, A., & Povoroznyk B. (2014). Tin'ova ekonomika v Ukraini: prychyny ta shliakhy podolannia [The shadow economy in Ukraine: Causes and Cures]. (n.d.).icps.com.ua. Retrieved from http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf [in Ukrainian].

Sait Sluzhby bezpeky Ukrainy [The site of Security Service of Ukraine]. (n.d.). www.sbu.gov.ua. Retrieved from http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index [in Ukrainian].

Ivashchenko, M. V., Shkodina, I. V., & Karpova, I. V. (2015). Ekonomichni naslidky «vidkatu» iak formy rentooriientovanoi povedinky [Economic consequences "rollback" as a form of rent seeking]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 15–20 [in Ukrainian].

Site of Heritage Foundation. (n.d.). www.heritage.org. Retrieved from http://www.heritage.org [in English].

Site of Transparency International.(n.d.). www.transparency.org. Retrieved from https://www.transparency.org/ [in English].

Shkodina, I. V. (2010). Dynamika rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [The dynamics of the stock market of Ukraine]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 5, 214–221 [in Ukrainian].

Site of World Bank. (n.d.). www.worldbank.org. Retrieved from http://www.worldbank.org/ [in English].

Site of World Economic Forum. (n.d.). www.weforum.org. Retrieved from http://www.weforum.org/ [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Фільштейн Л. М. Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації / Л. М. Фільштейн // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 22 (2). – С. 191–192.

Приварникова І. Ю. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їхзниження / І. Ю. Приварникова, К. В. Степанюк // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 163–167. – (Серія «Економіка і підприємництво»).

Тищук Т. А. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доповідь / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; [за заг. ред. Я. А. Жаліла]. – Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2011. – 96 с.

Приймак О. В. Cоціально-економічні причини виникнення тіньової економіки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Приймак. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Staptp/2009_42/files/42_20Prijmak.pdf.

Ангелко І. Тіньова діяльність як джерело доходу: основні форми вияву / І. Ангелко // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2 (27). – С. 108–115.

Нехайчук Ю. С. Про вплив тіньової економіки на соціально-економічний розвиток / Ю. С. Нехайчук // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 2 (7). – С. 24–28.

Cайт Міжнародного центру перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua.

Бочі А. Тіньова економіка в Україні: причини та шляхи подолання [Електронний ресурс] / А. Бочі, В. Поворозник ; Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf.

Сайт Служби безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index.

Іващенко М. В. Економічні наслідки «відкату» як форми рентоорієнтованої поведінки / М. В. Іващенко, І. В. Шкодіна, І. В. Карпова
// Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – C. 15–20.

Heritage Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.heritage.org.

Transparency International [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.transparency.org.

Шкодіна І. В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І. В. Шкодіна  // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 214–221.

World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org.

World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ірина Олександрівна Оніщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х