ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ірина Іванівна Біломістна, Олексій Миколайович Біломістний Олексій, Альона Андріївна Тарусіна

Анотація


Проаналізовано динаміку розвитку прямих іноземних інвестицій в Україні у період із 2002 до 2016 рр. Визначено зв’язок інвестицій із ВВП країни в національній та іноземній валютах і розглянуто проблеми, що перешкоджають поліпшенню інвестиційного клімату країни.

Ключові слова


інвестиції; прямі іноземні інвестиції; розвиток; валовий внутрішній продукт; інвестиційний клімат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency (2016). A World Bank Flagship Report, 13, 13.

Borsh, L.M. (2009). Investicii v Ukraini: stan, problemi i perspective [Investing in Ukraine: state, problems and prospects]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Gavrilyuk, O. V. (2011). Investitsiyniy imidzh ta investitsiyna privablivist Ukrayini [Investment image and investment attractiveness of Ukraine]. Finansi Ukrayini – Finance of Ukraine, 2 (147), 68–81 [in Ukrainian].

Danilenko, A. A. (2009). Svitovi tendentsiyi ta osoblivosti rozvitku pryamih inozemnih investitsiy [Global trends and features of development foreign direct investments]. Finansi Ukrayini – Finance of Ukraine, 4, 99–108 [in Ukrainian].

Slyusarenko, O. O. (2010). Investitsiyniy klimat v Ukrayini: faktori mozhlivih rizikiv [Investment climate in Ukraine: factors of risks]. Kyiv : Ráda z vývchennia produktývnykh syl Ukraíny Natsionálnoi akádemiinaúk Ukraíny [in Ukrainian].

Karpinskiy, B. A. (2010). Investitsiyniy klimat v Ukrayini [Investment climate in Ukraine]. Finansi Ukrayini –Finance of Ukraine,7, 139-148[in Ukrainian].

Tatarenko, N. O. &Poruchnik, A.M. (2009). Teoriyiinvestitsiy [Theory of investment]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Skarshevskiy, V. Efekt platsebo: chi vryatuyut ukrayinsku ekonomiku inozemni investitsiyi, krediti MVF i privatizatsiya [Placebo Effect: save Ukrainian economy foreign investment, the IMF loans and privatization?]. (n.d.). forbes.net.ua. Retrieved from http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416425-efekt-placebo-chi-vryatuyut-ukrayinsku-ekonomiku-inozemni-investiciyi-krediti-mvf-i-privatizaciya [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Deravnoho komitetu statystyky [The of ficialsite Deravnoho Statistics Committee]. (n.d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from https://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Pryami inozemni investitsiyi [Direct foreign investment ]. (n.d.). index.minfin.com.ua. Retrieved from http://index.minfin.com.ua/index/fdi/ [in Ukrainian].

U pershomu pivrichchi 2016 roku zagalni chisti aktivi evropeyskih investitsiynih fondiv zmenshilisya na 0,2% [In the first half of 2016 the total net assets of European investment funds have decreased by 0.2%].(n.d.).www.uaib.com.ua. Retrieved from http://www.uaib.com.ua/news/249202.html [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency // A World Bank Flagship Report. – 2016. – 13th Edition. – Р. 13.

Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: cтан, проблеми і перспективи / Л. М. Борщ. – Київ : Знання, 2009. – 318 с.

Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2011. – № 2 (147). – С. 68–81.

Даниленко А. А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А. A. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 99–108.

Слюсаренко О. О. Інвестиційний клімат в Україні: фактори можливих ризиків / О. О. Слюсаренко. – Київ : РВПС України НАН України, 2010. – 150 с.

Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат в Україні / Б. А. Карпінський // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 139–148.

Татаренко Н. О. Теорії інвестицій : навч. посіб. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – Київ : КНЕУ, 2009. — 160 с.

Скаршевський В. Ефект плацебо: чи врятують українську економіку іноземні інвестиції, кредити МВФ і приватизація [Електронний ресурс] / Скаршевський В. // Forbes Україна. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1416425-efekt-placebo-chi-vryatuyut-ukrayinsku-ekonomiku-inozemni-investiciyi-krediti-mvf-i-privatizaciya.

Офіційний сайт Деравного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bank.gov.ua.

Прямі іноземні інвестиції [Електронний ресурс] // Фінансовий портал Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/fdi/.

У першому півріччі 2016 року загальні чисті активи європейських інвестиційних фондів зменшилися на 0,2% [Електронний ресурс] // Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного Бiзнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/news/249202.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ірина Іванівна Біломістна, Олексій Миколайович Біломістний Олексій, Альона Андріївна Тарусіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х