КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ярослав Васильович Грудзевич, Уляна Ярославівна Грудзевич

Анотація


Зміни економічної ситуації породжують нові проблеми недостатнього рівня капіталізації банківської системи України. Проаналізовано процеси капіталізації банківської системи України. Визначено проблеми, напрями і перспективи вдосконалення регулювання процесів капіталізації на рівні банківської системи.
Ключові слова


банківська система; власний капітал банку; капіталізація; регулятивний капітал; нормативи капіталу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Instruktsiia № 10 «Pro poriadok rehuliuvanniata analiz diialnosti komertsiinykh bankiv», zatverdzhena Postanovoiu Pravlinnia NBU vid 30.12.1997 r. № 469 [Instruction number 10 «on regulation and analysis of commercial banks», approved by the NBU Board dated December 301997, № 469]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua.Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0323-98 [in Ukrainian].

Instruktsiia pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini, zatverdzhena postanovoiu Pravlinnia NBU vid 28 serpnia 2001 r № 368. [Instructions on the regulation of banks in Ukraine approved by the NBU Board dated August 28 2001, № 368]. (n.d.). zakon3.rada.gov.ua.Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zakhody, spriamovanina spryiannia kapitalizatsii ta restrukturyzatsii bankiv» vid 28.12.2014 r. № 78-VIII [The Law of Ukraine «On measures to promote the capitalization and restructuring of banks» from December 28 2014, № 78-VIII]. (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/78-19 [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diyal’nosti bankiv Ukrayiny [The basic indexes of banks activity in Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua[in Ukrainian].

Analiz bankiv Ukrainy: ohliady, hrafiky, fakty [Analysis of banks Ukraine, reviews, charts, facts]. (n.d.). bankografo.com. Retrieved from http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankiv-absolyutni/vlasniy-kapital-bankiv-ukrayini[in Ukrainian].

Chemchrevatrostino strannogo kapitala v bankovskoy sisteme Ukrainyi? [What is the consequence of the increase of foreign capital in the banking system of Ukraine?]. (n.d.). www.prostobank.ua. Retrieved from http://www.prostobank.ua/depozity/stati/chem_chrevat_rost_inostrannogo_kapitala_v_bankovskoy_sisteme_ukrainy_mnenie_ekspertov[in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інструкція № 10 «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» : затверджено Постановою Правління НБУ від 30.12.1997 № 469 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0323-98.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. затверджено постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

Закон України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 № 78-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/78-19.

Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Аналіз банків України: огляди, графіки, факти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankiv-absolyutni/vlasniy-kapital-bankiv-ukrayini.

Чем чреват рост иностранного капитала в банковской системе Украины? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prostobank.ua/depozity/stati/chem_chrevat_rost_inostrannogo_kapitala_v_bankovskoy_sisteme_ukrainy_mnenie_ekspertov.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ярослав Васильович Грудзевич, Уляна Ярославівна Грудзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х