БЮДЖЕТНА СПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ І НАПРЯМКИ НАРОЩЕННЯ

Ірина Зеновіївна Сторонянська, Христина Олегівна Патицька, Александер Прокопюк

Анотація


Проведено аналіз бюджетної спроможності місцевих бюджетів України і, зокрема, областей Карпатського регіону. Проаналізовано рівень фінансової стійкості місцевих бюджетів, достатності бюджетного потенціалу регіону та його дієздатності. Визначено інтегральний показник бюджетної спроможності регіонів України у 2012–2014 роках. Сформовано рейтинг регіонів за цим показником і визначено тип бюджетної спроможності кожної з областей. Охарактеризовано сильні та слабкі сторони бюджетної спроможності регіонів України 2014 року.

Ключові слова


бюджетна спроможність місцевих бюджетів; фінансова стійкість місцевих бюджетів; достатність бюджетного потенціалу регіону; дієздатність місцевих бюджетів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakhovych, I. M., & Kaminska, I. M. (2009). Finansova spromozhnist rehionu : diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial capacity of the region: diagnosis and mechanisms to ensure]. Lutsk : Nadstyr’ia [in Ukrainian].

Hryhoruk, P. M., & Tkachenko, I. S. (2012). Metody pobudovy intehralnoho pokaznyka [Methods of integral index]. Biznes-inform Business-Inform, 4, 34–38 [in Ukrainian].

Riabushka, L. B. (2014). Intehralne otsiniuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku munitsypalitetiv krain–chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [Integral evaluation of socio-economic development of the municipalities of the European Union]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 9, 264–271 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вахович І. М. Фінансова спроможність регіону : діагностика та механізми забезпечення : навчальний посібник / І. М. Вахович, І. М. Камінська. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 400 с.

Григорук П. М. Методи побудови інтегрального показника / П. М. Григорук, І. С. Ткаченко // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 34–38.

Рябушка Л. Б. Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу / Л. Б. Рябушка // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 264–271.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ірина Зеновіївна Сторонянська, Христина Олегівна Патицька, Александер Прокопюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х