ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ

Тамара Степанівна Смовженко, Зоя Едуардівна Скринник

Анотація


Розглянуто процеси сучасного цивілізаційного розвитку в аспекті впливу систем виробництва, економічної і фінансової стратегії на ціннісні виміри соціуму. Показано, що система потреб нині становить продукт і елемент системи виробництва. Людина підпорядковується ритмові безперервного продукування і споживання, тоді як духовні, моральні засади людського буття виявляються найбільш проблемним аспектом сучасного стану людства, яке досягло небачених успіхів у сфері науково-технічного прогресу і масового споживання, але стрімко втрачає ціннісні механізми самозбереження.

Ключові слова


фінансова цивілізація; суспільство споживання; економічна людина; економічна модернізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodriyar, Zh. (2007). K kritike politicheskoj ehkonomii znaka [Contribution to the Critique of Political Economy sign]. (D. Kralechkin, Trans). Moscow : Akademicheskij Proekt.

Fromm, Ehrih. (2006). Zdorovoe obshchestvo [A healthy society]. Moscow : Hranitel’.

Ortega-i-Gaset, X. (1994). Bunt mas [Mass riot]. Vybranitvory – Selected works. (V. Burhhardt, Trans). Kyiv : Osnovy.

Biukenen, Dzh., & Mashreiv, R. (2004). Suspilni finansy i suspilnyi vybir: Dva protylezhnykh bachennia derzhavy [Public finance and public choice: Two opposing visions State ]. (A. Ishchenko, Trans). Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia.

Fukuiama, F. (2005). Velykyikrakh: Liudska pryroda i vidnovlennia sotsialnoho poriadku [Great Crash: Human Nature and the restoration of social order]. (V. Dmytruk, Trans). Lviv : Kalvariia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрияр Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрияр ; пер. с франц. Д. Кралечкин. – Москва : Академический Проект, 2007. – 335 с.

Фромм Эрих. Здоровое общество / Эрих Фромм. – Москва : Хранитель, 2006. – 539 с.

Ортеґа-і-Ґасет X. Бунт мас / X. Ортега-і-Гасет // Вибрані твори / пер. з ісп. В. Бурггардт. – Київ : Основи, 1994. – 419 с.

Бьюкенен Дж. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / Дж. Бьюкенен, Р. Масгрейв; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 176 с.

Фукуяма Ф. Великий крах: людська природа і відновлення соціального порядку / Ф. Фукуяма ; пер. з англ. В. Дмитрук. – Львів : Кальварія, 2005. –
377 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тамара Степанівна Смовженко, Зоя Едуардівна Скринник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х