Інвестиційний потенціал Черкаської області: стан і шляхи активізації

Valentina Kuksa

Анотація


Проаналізовано інвестиційний потенціал Черкаської області, стан і проблеми надходження інвестицій у регіон. Досліджено програми і проекти залучення інвестиційних ресурсів, визначено напрями щодо активізації інвестиційної діяльності в регіоні.


Ключові слова


інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ofitsiyniy veb-sayt verhovnoyi Radi Ukrayini. Zakonodavstvo ta zakonodavcha dIyalnIst [Official website of Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation and legislative activity]. Available at : http://portal.rada.gov.ua.

Derzhavniy komitet statistikiu krayini [State committee of statistics of Ukraine]. Available at : www.ukrstat.gov.ua.

Dovgostrokova programa zaluchennya investitsiy v ekonomiku Cherkaskoyi oblastiu period 2011–2015 rokiv [The long-term program of bringing in of investments is in the economy of the Tcherkasy area in a period 2011-2015]. Available at : http://www.oda.ck.ua/index.php?article=1071.

Ilyina, A. O. (2013). Pryami inozemni investitsiyi yak faktor rozvitku natsionalnoyi innovatsiynoyi sistemi Ukrayini [the Direct foreign investments as factor of development of the national innovative system of Ukraine]. Economy and state, 10, 76–80.

Investitsiyniy klimatv Ukrayini [Investment climate is in Ukraine]. Available at : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.

Investitsiyniy pasport Cherkaskoyi oblasti [Investment passport of the Tcherkasyarea]. Available at : http://www.ukrproject.gov.ua/page/Investitsiini-pasporti-regioniv-ukraini.

Lapenko, T. (2013). Investitsiyna diyalnistv Ukrayini [Investment activity in Ukraine]. Visnik of taxservice of Ukraine, 22, 23–28.

Martsin, V. S. (2011). Investitsiyna diyalnistv Ukrayini v umovah vihodu z krizi [InvestmentactivityinUkraine in the conditions of exitfrom the crisis]. Science Problems, 7, 2–8.

Ofitsiyniy sayt Departamentu investitsiyno-innovatsiynoyi politiki ta zovnishnoekonomichnih zv’yazkiv Cherkaskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Official web-site of Department of investment-innovative politic sand external economic connections of Tcherkasy regional state administration]. Available at : http://invest-oda.ck.ua.

Ofitsiyniy sayt Cherkaskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Official web-site of Tcherkasy regional state administration]. Available at : www.oda.ck.ua.

Cherep, A. V., Rurk, G. I. (2011). Investitsiy nadiyalnist Ukrayini: stantashlyahi aktivizatsiyi [Investment activity of Ukraine : the state and ways of activation]. The state and the regions, 3, 48–52.

Cherkaschina investitsiyna (Cherkaska oblasna derzhava administratsiya) [Cherkasy Oblastisan investment (The Tcherkasy regional stateis administration)]. Available at : http://www.oda.ck.ua/docs/31072013_2.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] // Законодавство та законодавча діяльність. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Довгострокова програма залучення інвестицій в економіку Черкаської області у період 2011–2015 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oda. ck.ua/index.php?article=1071.

Ільїна А. О. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України / А. О. Ільїна // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 76–80.

Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/invest-climat.

Інвестиційний паспорт Черкаської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/page/%D1%96nvestitsiini-pasporti-regioniv-ukraini.

Лапенко Т. Інвестиційна діяльність в Україні / Т. Лапенко // Вісник Податкової служби України. – 2013. –№ 22. – С. 23–28.

Марцин В. С. Інвестиційна діяльність в Україні в умовах виходу з кризи / В. С. Марцин // Проблеми науки. – 2011. – № 7. – С. 2–8.

Офіційний сайт Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків Черкаської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invest-oda.ck.ua.

Офіційний сайт Черкаської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oda.ck.ua.

Череп А. В. Інвестиційна діяльність України: стан та шляхи активізації / А. В. Череп, Г. І. Рурк // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С. 48–52. – (Серія : Економіка та підприємництво).

Черкащина інвестиційна (Черкаська обласна держава адміністрація) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oda.ck.ua/docs/31072013_2.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Valentina Kuksa

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х