Методичні підходи до прогнозування фінансового стану банків

Valeria Podchesova, Kateryna Lysak

Анотація


Здійснено теоретичне узагальнення, поглиблення методичних засад оцінювання фінансового стану банку, розроблення сучасного інструментарію прогнозування і планування основних фінансових параметрів його діяльності. Присвячено питанням аналізу і прогнозування банківської діяльності. Розкрито сутність поняття фінансового стану банку і запропоновано його оцінювати через показники фінансової стійкості та ефективності. Розглянуто питання вдосконалення методик аналізу діяльності банків, що останнім часом набуває все більшої актуальності, оскільки на ринку з’являються нові інструменти та коло операцій, що здійснюються банками, постійно розширюється. Це й зумовлює доцільність детальнішого дослідження методики прогнозування фінансового стану з урахуванням особливостей саме українських банків.


Ключові слова


прогнозування, фінансовий стан, банкрутство, фінансова стійкість, ліквідність, ефективність діяльності, банк.

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennya «Pro poryadok viznachennya ta zastosuvannya kompleksnoyi reytingovoyi otsinki komertsiynih bankіv zasistemoyu CAMELS» : Postanova Pravlinnya NBU vid 08.05.2002 r. № 171 [Position «About the order of determination and application of complex rating estimation of commercial banks is by system of CAMELS»: There is a decision of the NBU Board activity from 8 May 2002 № 171]. Available at : www.zakon.rada.gov.ua.

Instruktsiya «Pro poryadok regulyuvannya diyalnostі bankiv v Ukrayini»: Postanova Pravlinnya NBU vid 28.08.2001 r. № 368 [Instruction is «About the order of adjusting of activity of banks in Ukraine»: Decision of the NBU Board activity from 28 August 2001 № 368]. Available at : www.zakon.rada.gov.ua.

Beregova, G. I. (2008). Prognozuvannya deyakih fInansovih pokaznikIv diyalnosti bankivskoyi ustanovi [Bet some financial indicators of banking institutions]. Proceedings of the National University «Lviv Polytechnic», 624, 117–123.

Dubinskaya, E. S. (2008). Analiz sovremennyih modeley i metodik prognozirovaniya krizisnogo sostoyaniya predpriyatiya [Analysis modern prediction models and methods of crisis status enterprise]. Donbass State Engineering Academy, 2 (16), 84–89.

Evenko, T. I. (2013). Metodologichni aspekti prognozuvannya ymovirnosti bankrutstva bankivskih ustanov [Methodological aspects of forecasting the probability of bankruptcy of banks]. Actual problems of the regional economy, 9 (2), 117–121.

Kolodіzеv, O. M., Chmutova, I. M., Gubarеva, I. O. (2004). Finansoviy menedzhment u bankah: kontseptualni zasadi, metodologіya priynyattya rishen u bankivskiy sferi: navchalniy posibnik [Financial management in banks: conceptual framework, methodology decisions in the banking sector]. Kharkiv, Ukraine : "INZhEK", 408.

Kot, O. V. (2006). Mіstse prognozuvannya v protsesі strategіchnogo upravlіnnya fInansovoyu dіyalnіstyu banku [Place forecasting in the strategic financial management of the bank]. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 4 (38), 388–392.

Kot, O. V. (2007). Prognozuvannya protsesіv vnutrіshnogo ta zovnіshnogo seredovischa dіyalnostі banku [Prediction of internal and external environment of the bank]. Ekonomika : problemi teorіyi ta praktiki, 230 (2), 369–381.

Moskalenko, V. M. (2012). Harakteristika metodiv ta modeley diagnostiki krizovogo stanu pidpriemstva [Characteristics of diagnostic methods and models of enterprise crisis]. Economic sciences, 22, 1–6.

Ryazaeva, T. G., Stasyuk, I. V. (2010). Zarubizhni metodiki viznachennya ymovirnosti bankrutstva pidpriemstva [Foreign methodology for determining the probability of bankruptcy]. Bulletin Khmelnytsky National University, 3 (1), 177–181.

Cherep, A. V., Komisarenko, O. A. (2013). Rozrobka modeli prognozuvannya bankrutstva komertsiynih bankiv Ukrayini na osnovi zarubizhnogo dosvidu [Developing a model predicting bankruptcy of commercial banks in Ukraine based on international experience]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1, 18–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Положення про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMELS [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 08.05.2002 № 171. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Берегова Г. І. Прогнозування деяких фінансових показників діяльності банківської установи / Г. І. Берегова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 624. – С. 117–123.

Дубинская Е. С. Анализ современных моделей и методик прогнозирования кризисного состояния предприятия / Е. С. Дубинская // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – № 2 (16). – С. 84–89.

Євенко Т. І. Методологічні аспекти прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ / Т. І. Євенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9 (2). – С. 117–121.

Колодізєв О. М. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері : навч. посібник / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, І. О. Губарєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 408 с.

Кот О. В. Місце прогнозування в процесі стратегічного управління фінансовою діяльністю банку / О. В. Кот // Вісник Житомирського державного технологічного університету (Економічні науки). − 2006. − № 4 (38). − С. 388−392.

Кот О. В. Прогнозування процесів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності банку / О. В. Кот // Економіка: проблеми теорії та практики. − 2007. – Вип. 230. − Т. 2. − С. 369−381.

Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства / В. М. Москаленко // Економічні науки. – 2012. – Вип. 22. – С. 1–6.

Рязаєва Т. Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т. Г. Рязаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – Т. 1. – С. 177–181.

Череп А. В. Розробка моделі прогнозування банкрутства комерційних банків України на основі зарубіжного досвіду / А. В. Череп, О. А. Комісаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 1. – С. 18–23.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Valeria Podchesova, Kateryna Lysak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х