Альтернативні джерела фінансування інновацій підприємства

Sergii Krynytsia, Kateryna Krasnytska

Анотація


Досліджено такі альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності українських підприємств, як венчурне і мезонінне фінансування. Рекомендовано напрями збільшення доступності подібних джерел фінансування,серед яких помірна і послідовна політика інвестицій та інновацій, поліпшення фінансової інфраструктури ринків, удосконалення законодавчої бази.


Ключові слова


венчурне фінансування, венчурний інститут спільного фінансування, корпоративні облігації, мезонін-капітал, мезонінне фінансування, субординований борг, партисипативний кредит, конвертовані облігації, «тиха» участь у корпорації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ekonomichna statistika – Nauka, tehnologiya i novovvedennya. OfItsiyniy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhbi statistiki v Ukrayini [Economic statistics – Science, technology and innovations. Official web site of State branch of statisticsin Ukraine]. Availabl eat : http://www.ukrstat.gov.ua.

Peltek, L. V. (2009). Derzhavne regulyuvannya vkladu kapitalu z rizikom v investitsiyniy galuzi [State regulation of venture capital in th einvestmentarea]. Economy and Power, 3, 77–80.

Rozhko, O. D., Slobozheniuk, A. S. (2013). Svitdosvidcheni u venchurnomu kapitalo vkladenni [Worl dexperienceinventurecapitalinvestment]. Efficient Economy, 5.

Analitichniy oglyad kolektivnih investitsiy. Ukrayin skaasotsiatsiyainvestitsiynogobiznesu [Analytical Review of the collective investment. Ukrainian Association of Investment Business]. Availableat : http://www.uaib.com.ua/analituaib.html.

Yanchenko, Z. B. (2010). Suchasni osoblivosti i perspektivi venchurnogo finansuvannya v Ukrayini [Modern feature sand prospects of venture financingin Ukraine]. Efficient Economy, 10.

Pidgruntya rozvitku fondovoyi birzhi v Ukrayini. Ofitsiyniy veb-saytnatsionalnoyikomisiyi z tsinnihpaperivtafondovogorinku [Backgroundon the development of the stock market of Ukraine. Officialwebsite of National securitie sand stock market commission]. Available at : http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.

Romanyshyn, V. O., Bulavynets, O. V. (2014). Rinkoviy borg, yakalternativne dzherelo finansuvannya dlya kompaniy v Ukrayini [Market debtasanalternativesource of financing for companies in Ukraine]. Finance of Ukraine,11, 116–124.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Економічна статистика – Наука, технологія і нововведення [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державної служби статистики в Україні. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Пельтек Л. В. Державне регулювання вкладу капіталу з ризиком в інвестиційній галузі / Л. В. Пельтек // Економіка і влада. – 2009. – № 3. – С. 77–80.

Рожко О. Д. Світ досвідчені у венчурному капіталовкладенні / О. Д. Рожко, А. С. Слобоженюк // Ефективна Економіка. – 2013. – № 5.

Аналітичний огляд колективних інвестицій / [Електронний ресурс] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib.html.

Янченко З. В. Сучасні особливості і перспективи венчурного фінансування в Україні / З. В. Янченко // Ефективна економіка. – 2010. – № 10.

Підґрунтя розвитку фондової біржі в Україні [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.

Романишин В. О. Ринковий борг, як альтернативне джерело фінансування для компаній в Україні / В. О. Романишин, О. В. Булавинець // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 116–124.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Sergii Krynytsia

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х