Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів

Андрій Миколайович Любенко

Анотація


Розкриваються підходи до організації здійснення аудиту ефективності витрачання державних фінансів. За основу взято положення INTOSAI щодо контролю державних фінансів, на основі яких повинні розроблятись вітчизняні стандарти контролю. Обґрунтовано необхідність стандартизації основних етапів проведення фінансового аудиту державних фінансів з урахуванням зарубіжного досвіду.

Вважаємо, що запровадження стандартизації основних етапів здійснення контролю за державними фінансами сприятиме підвищенню ефективності управління державними активами, зокрема підприємствами державного сектору.


Ключові слова


державний фінансовий аудит, аудит ефективності, державний фінансовий контроль, державні, бюджетні кошти, стандартизація контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


ISSAI 40 – Quality Control for SAIs. Available at : http://www.issai.org/media/12938/issai_40_e_.pdf.

ISSAI 300 – Fundamental Principles of Performance Auditing. Available at: http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf.

The Lima Declaration. (2012). Available at : http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf.

Sinjavs'ka O. Zastosuvannja teorії modelej zhittєvih ciklіv pri viznachennі stilju upravlіnnja. Evropejs'kі perspektivi № 3 ch. 3, 2012 S. 192.

Synyavska O. The application of the model theory of life cycles in determining management style. The European perspective № 3 ch. 3, 2012 p. 192p.)

Kozyreva O.A. Osnovnye aspekty otechestvennyh i zarubezhnyh koncepcij professional'nogo razvitija. Rezhim dostupa http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i4/html/7.htm.

(Kozyreva O. A. The main aspects of domestic and foreign concepts of professional development [Electronic resource]. – Available from http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i4/html/7.htm).

Igumnov O. A. Teoreticheskie aspekty genezisa koncepcii korporativnoj social'noj otvetstvennosti // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Istorija. Politologija. Jekonomika. Informatika Vypusk № 7-1 / tom 22 / 2012.

(Igumnov O.A. Theoretical aspects of the genesis of the concept of corporate social responsibility // Issue of Belgorod State University: History. Politology. Economics. Informatics. 7-1 / t 22 / 2012.)

Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni «Pro zatverdzhennja porjadku provedennja organami kontrol'no-revіzіjnoї sluzhbi derzhavnogo fіnansovogo auditu vikonannja mіscevih bjudzhetіv» vіd 12.05.2007 № 698 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/698-2007.

(The Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the authorities of control and auditing service of the state financial audit of local budgets» 12.05.2007 № 698 [Electronic resource]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/698-2007.

Derzhavnij fіnansovij kontrol': revіzіja ta audit / [P. K. Germanchuk, І. B. Stefanik, N. І. Ruban ta іn.]. – K. : NVP «AVT», 2004. – 424 s.

(State financial control: inspection and audit / [P. K. Germanchuk, І. B. Stefanyuk, N. І. Ruban]. – K. : NVP «AVT», 2004. – 424 p.)

Koncepcіja rozvitku derzhavnogo vnutrіshn'ogo fіnansovogo kontrolju na perіod do 2017 roku [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1347-2008.

(The concept of public internal financial control until 2017 [Electronic resource] Available from – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1347-2008.)

Audit fіnansovih rezul'tatіv : teoretiko-metodologіchnij aspekt : [monografіja] / І. K. Drozd.

(Audit of financial results: theoretical and methodological aspects : [monograph] / І. K. Drozd, V. M. Іvankov, G. B. Nazarova, N. S. Shalіmova. – K.: Sova, 2013. – 208 p.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSAI 40 – Quality Control for SAIs. Available at : http://www.issai.org/media/12938/issai_40_e_.pdf.

ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing [Electronic resource]. – Available from : http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf.

Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217?cat_id=32836.

Синявська О. Застосування теорії моделей життєвих циклів при визначенні стилю управління / О. Синявська // Європейські перспективи. – 2012. – № 3, ч. 3. – С. 192.

Козырева О. А. Основные аспекты отечественных и зарубежных концепций профессионального развития [Электронный ресурс] / О. А. Козырева. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v10_i4/html/7.htm.

Игумнов О. А. Теоретические аспекты генезиса концепции корпоративной социальной ответственности / О. А. Игумнов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2012. – Вып. № 7-1, т. 22. – (Серия : История. Политология. Экономика. Информатика).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення органами контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів» від 12.05.2007 № 698 [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/698-2007.

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / [П. К. Германчук, І. Б. Стефаник, Н. І. Рубан та ін.]. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 424 с.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1347-2008.

Аудит фінансових результатів : теоретико-методологічний аспект : монографія
/ І. К. Дрозд, В. М. Іванков, Г. Б. Назарова, Н. С. Шалімова. – К. : Сова, 2013. – 208 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Андрій Миколайович Любенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х