Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності

Борис Вадимович Самородов

Анотація


Здійснено розрахунок і проведено аналіз фінансових показників, що впливають на надійність банку, на основі використання альтернативної методики аналізу надійності банку, що враховує загальний аналіз менеджменту, відплив депозитів і поточний стан банку щодо надання довгострокових кредитів, а також аналіз активів і прибутковості банку, обсяг валютної складової його діяльності.

Ключові слова


банк, аналіз, надійність банку, рейтинговий підхід, критерії надійності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Analiz diialnosti komertsiinoho banku : Navch. posibnyk / Za red. d-ra ekon. nauk, prof. F. F. Butyntsia, d-ra ekon. nauk, prof. A. M. Herasymovycha. – Zhytomyr : Ruta, 2001. – 384 s.

Osnovnыe tendentsyy valiutnoho rыnka Ukraynы [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do materialiv : www.bank.gov.ua.

Polozhennia рro poriadok formuvannia oboviazkovykh rezerviv dlia bankiv Ukrainy ta filii inozemnykh bankiv v Ukraini» : Postanova Pravlinnia NBU vid 16.03.2006 r. № 91, iz zminamy vid 22.12.2010 r.

Samorodov B. V. Pidkhody do analizu nadiinosti komertsiinoho banku / B. V. Samorodov // Mekhanizmy realizatsii stratehii rozvytku natsionalnoi ekonomiky : Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (20–21 zhovtnia 2011 r.). – Ternopil : Krok, 2011. – S. 292–294.

Samorodov B. V. Analiz nadiinosti banku v rozrizi kompleksnoi otsinky finansovoho stanu banku / B.V. Samorodov // Stanovlennia suchasnoi nauky – 2011 : Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27 veresnia – 5 zhovtnia 2011 r.).

Samorodov B. V. Monitorynh pokaznykiv diialnosti banku dlia pidvyshchennia yoho kredytospromozhnosti / H. M. Azarenkova, B. V. Samorodov, O. V. Melnychenko // Aktualni problemy ekonomiky. – 2014. – № 12 (162). – S. 356–368.

Samorodov B. V. Diahnostyka rezultativ diialnosti bankivskoho sektoru Ukrainy / B. V. Samorodov // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». – Kharkiv : NTU «KhPI». – 2014. – № 23 (1066). – S. 58–66. – (Seriia : Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva).

Samorodov B. V. Metodolohichni zasady upravlinnia finansovym rozvytkom banku v konteksti zabezpechennia vyznachenykh oriientyriv yoho diialnosti / O. M. Trydid, B. V. Samorodov // Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. – 2014. – Vyp. 3 (54). – S. 283–288.

Samorodov B. V. Implementatsiia vdoskonalenoi metodyky vyznachennia finansovoi stiikosti banku / B. V. Samorodov, O. O. Kalinina // Chasopys ekonomichnykh reform. – 2014. – № 4 (16). – S. 62–69.

Struktura aktyviv, zobov’iazan, vlasnoho kapitalu, finansovykh rezultativ diialnosti bankiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do materialiv : http:www.bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця, д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с.

Основные тенденции валютного рынка Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.bank.gov.ua.

Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 № 91, із змінами від 22.12.2010.

Самородов Б. В. Підходи до аналізу надійності комерційного банку / Б. В. Самородов // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20–21 жовтня 2011 р.). – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 292–294.

Самородов Б. В. Аналіз надійності банку в розрізі комплексної оцінки фінансового стану банку / Б. В. Самородов // Становлення сучасної науки – 2011 : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 вересня – 5 жовтня 2011 р.). – Прага : Видавничий дім «Освіта та наука», 2011. – Т. 1 : Економічні науки. – С. 11–13.

 Самородов Б. В. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, О. В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12 (162). – С. 356–368.

Самородов Б. В. Діагностика результатів діяльності банківського сектору України / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – № 23 (1066). – С. 58–66. – (Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства.)

Самородов Б. В. Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності / О. М. Тридід, Б. В. Самородов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 3 (54). – С. 283–288.

Самородов Б. В. Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку / Б. В. Самородов, О. О. Калініна // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 4 (16). – С. 62–69.

Структура активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансових результатів діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.bank.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Борис Вадимович Самородов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х