Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні

Tеtiana Novikova, Tetiana Kuznetsova

Анотація


Здійснено теоретичне узагальнення, поглиблення методичних засад удосконалення системи банківського регулювання та нагляду. Присвячено питанням аналізу впливу основних світових тенденцій на розвиток ефективної системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Розкрито сутність поняття «банківське регулювання» і запропоновано основний принцип удосконалення системи регулювання банківської діяльності й банківського нагляду. Аналізуючи основні світові тенденції розвитку банківського нагляду, наявні концептуальні зрушення вдосконалення системи банківського регулювання, це й зумовлює необхідність більш детального дослідження основних тенденцій удосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні.


Ключові слова


регулювання, банківський нагляд, банківська система, стандарти Базеля, принципи, ефективність діяльності, банк

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro Natsional'nyy bank Ukrayiny» : pryynyatyy Verkhovnoyu Radoyu 20 travnya 1999 r. № 679-XIV [Law of Ukraine оn the National bank of Ukraine activity from May 20 1999, № 679-XIV]. Available at : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Polozhennya «Pro poryadok viznachennya ta zastosuvannya kompleksnoyi reytingovoyi otsinki komertsiynih bankIv zasistemoyu CAMELS» : Рostanovа Pravlinnya NBU vid 08.05.2002 r. № 171 [Position «About the order of determination and application of complex rating estimation of commercial banks is by system of CAMELS»: There is a decision of the NBU Board activity from May 8 2002 № 171]. Available at : www.zakon.rada.gov.ua.

Instruktsiya «Pro poryadok regulyuvannya diyalnostі bankiv v Ukrayini»: Postanova Pravlinnya NBU vid 28.08.2001 r. № 368 [Instruction is «About the order of adjusting of activity of banks inUkraine»: Decision of the NBU Board activity from 28 August 2001 № 368]. Available at : www.zakon.rada.gov.ua.

Metodychni vkazivky z inspektuvannya bankiv «Systema otsinky ryzykiv» : Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny vid 15.03.2004 r. № 104. [Methodical pointing from the inspection of banks «System of estimation of risks» : Decision of the NBU Board activity from March 15 August 2004 № 104]. Available at : http://www.uazakon.com/.

Herasymovych, A. M., Alekseyenko, M. D., Parasiy-Verhunenko, I. M. (2003). Analiz bankivs'koyi diyal'nosti [Analysis banking activities]. Kyiv : KNEU, 599.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про Національний банк України» [Електронний ресурс] : ухвалено Верховною Радою 20 травня 1999 р. : № 679-XIV : станом на 24 листопада 2008 р. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Положення про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMELS [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 08.05.2002 р. № 171. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.uazakon.com.

Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.

Чуб О. О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації / О. О. Чуб // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 49.

Міщенко В. І. Банківський нагляд : навч. посібник / В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва. – К. : Знання, 2011. – 406 c.

Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи : монографія / І. О. Школьник. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 98.

Москаленко В. М. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства // Економічні науки. – 2012. – Вип. 22. – С. 1–6.

Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 145–150.

Горячек І. Система своєчасного застереження проблем у діяльності банків / І. Горячек // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 27–29.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Tеtiana Novikova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х