Концепція внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки якості корпоративного управління в банку

G. N. Chepelіuk, М. Е. Khutorna

Анотація


Розглядаються ключові положення щодо внутрішнього аудиту ризиків у контексті оцінки ефективності виконання керівними органами банку своїх функцій. Запропоновано критерії адекватності системи корпоративного управління ризик-менеджменту банку.


Ключові слова


корпоративне управління, ризик-менеджмент, контроль, внутрішній аудит

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pro bankiі bankіvsku dіyalnіst : Zakon Ukrayini vіd 17.12.2000 r. № 2121-III [The Act on Banks and Banking Activity of 07 December, 2000. Journal of Law No 2121-III]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2121-14.

Metodichni rekomendatsiyi schodo organizatsiyi ta funktsionuvannya sistem rizik-menedzhmentu v bankah Ukrayini : Postanova Pravlinnya NBU vid 02.08.2004 r. № 361 [National bank of Ukraine. 2nd of August 2004. The Methodical Recommendations for Organization and Functioning of the Risk-Management System in Banks of Ukraine No 98]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.

Metodichnі rekomendatsіyi schodo vdoskonalennya korporativnogo upravlіnnya v bankah Ukrayini : Postanova Pravlіnnya NBU : vіd 28.03.2007 r. № 98 [National bank of Ukraine. 28th of March 2007. The Methodical Recommendations for the Improvement of the Corporate Management in Banks of Ukraine No 361]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.

Osnovnі printsipi efektivnogo bankіvskogo naglyadu (Osnovnі Bazelskі printsipi) [Basel Committee on Banking Supervision. December 2011. Core Principles for Effective Banking Supervision. Translated into Ukrainian by National bank of Ukraine]. Retrieved from : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45216.

Mіzhnarodnі standarti kontrolyu yakostі, auditu, oglyadu, іnshogo nadannya vpevnenostі ta suputnіh poslug. Mіzhnarodna federatsіya buhgalterіv, Auditorska palata Ukrayini (2013). [International Standard on Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and other Assurance and Related Services Engagements, 2013]. Kyiv : International Federation of Accountants, Audit Chamber of Ukraine. Retrieved from : http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_1.pdf.

Mіzhnarodnі standarti profesіynoyi praktiki vnutrіshnogo auditu (standarti) [International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)]. Kyiv : The institute of Internal Auditors of Ukraine Retrieved from : https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF%202013%20Ukrainian.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про банки і банківську діяльність : Закон України від 17.12.2000 № 2121-IIІ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2121-14.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0361500-04.

Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України : Постанова Правління НБУ: від 28.03.2007 № 98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.

Основні принципи ефективного банківського нагляду (Основні Базельські принципи) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45216.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс]. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2013. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_1.pdf.

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти) [Електронний ресурс]. – К. : ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України». – Режим доступу :  https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/ IPPF%202013%20Ukrainian.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Анна Николаевна Чепелюк, Мирослава Эмиливна Хуторна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х