Система антикризового управління банками України

Irina Pasechnik, Vitalii Zorianskyi

Анотація


Розглянуто систему державного регулювання організації роботи з проблемними банками, механізм введення тимчасової адміністрації до неплатоспроможних банків. Визначено понятійно-категоріальний апарат дефініцій «проблемний банк», «неплатоспроможний банк», «тимчасова адміністрація». Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення, яке регламентує засади функціонування санаційної системи. Розглянуто інструменти антикризового управління в банках. Проаналізовано результат введення тимчасової адміністрації в банках України. Наведено пропозиції щодо поліпшення функціонування банківських установ в економічно нестабільній ситуації країни та дії НБУ як головного регулятора.


Ключові слова


проблемний банк, неплатоспроможний банк, тимчасова адміністрація, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib» vid 23 liutoho 2012 r., № 4452-VI [Law of Ukraine on About the system of guaranteing of holdings of physical persons аctivity of February 23 2012, № 4452-VI]. Available at : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National bank of Ukraine]. Available at : http://www.bank.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib [Official site of Fund of guaranteing of holdings of physical persons]. Available at : http://www.fg.gov.ua.

Reitynhy bankiv Ukrainy – 2014-OCT-10 [Ratings of banks of Ukraine – 2014-OCT-10]. Available at : http://bankografo.com/reytingi-bankiv-ukrayini-2014-oct-10.html

Ekspert-reitynh: bankivska systema potrebuie stabilizatsii [xpert-rating: the banking system needs stabilizing]. Available at : http://bankografo.com/ekspert-reyting-bankivska-sistema-potrebuye-stabilizatsiyi.html

Pasechnik I. V. Reitynhova otsinka komertsiinoho banku yak indykator yoho nadiinosti ta efektyvnosti [Rating estimation of commercial bank as indicator of his reliability and efficiency]. Available at : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/2371

Bulletin of the National Bank of Ukraine. Available at : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/docu ment?id=48816478.

Ievenko, T. I. Napriamy antykryzovoho upravlinnia bankom [Directions of antikrizovogo management a bank]. Available at : http://www.pdaa.edu.ua/sites/ default/files/nppdaa/5.1/87.pdf.

Hordina, T. M. Suchasni problemy funktsionuvannia natsionalnoi systemy strakhuvannia vkladiv fizychnykh osib: teoretychnyi pidkhid [Modern problems of functioning of the national system of insurance of holdings of physical persons: theoretical approach]. Available at : http://bukuniver.edu.ua /Applications/zbirnik/n8/29SPF.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р., № 4452-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.gov.ua.

Рейтинги банків України – 2014-OCT-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankografo.com/reytingi-bankiv-ukrayini-2014-oct-10.html.

Експерт-рейтинг: банківська система потребує стабілізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankografo.com/ekspert-reyting-bankivska-sistema-potrebuye-stabilizatsiyi.html.

Пасічник І. В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності [Електронний ресурс] / І. В. Пасічник. – Режим доступу : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/2371.

Вісник НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=48816478.

Євенко Т. І. Напрями антикризового управління банком [Електронний ресурс] / Т. І. Євенко. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/ default/files/nppdaa/5.1/87.pdf.

Гордіна Т. М. Сучасні проблеми функціонування національної системи страхування вкладів фізичних осіб: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / Т. М. Гордіна. – Режим доступу : http://bukuniver.edu.ua /Applications/zbirnik/n8/29SPF.pdf.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Ирина Владимировна Пасичник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х