Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства

Galina Azarenkova, M. Semenova

Анотація


Розкрито сутність фінансового забезпечення сталого економічного зростання підприємства. Визначено фактори економічного зростання. Зазначено, що одним з основних показників ефективності і стабільності функціонування підприємства є його фінансова стійкість. Обґрунтовано шляхи виходу підприємства із кризового стану. Розглянуто шляхи забезпечення сталого економічного зростання і шляхи оздоровлення неспроможних підприємств (банкрутів). Зокрема, зазначено, що забезпечити фінансову стійкість у довгостроковій перспективі та досягти поставлених цілей розвитку можна шляхом удосконалення організації роботи підприємства.


Ключові слова


економічне зростання, фінансовий стан, криза, підприємство, фінансова стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkova, G. M., Ponomarenko, N. O., Cheprakov, V. O. (2006). Likvidnist ta platospromozhnist yak pokazniki efektivnosti finansovogo menedzhmentu pidpriemstva [Liquidity and solvencyasindexes of efficiency o ffinancial management of enterprise]. Economy : problems of the oryandpractice, 3 (215), 732–738

Akoff, R. L. (2013). Planuvannya maybutnogo korporatsiyi [Planningfuture of corporation]. (V. I. Danilov-Danilyan, Trans). Dnipropetrovsk : Balans Biznes Buks.

Buriy, S. A., Matseha, D. S. (2013). Antikrizove upravlinnya ta upravlinski rishennya – problemi pidpriemstv malogo biznesu [A management and administrative decisions on prevention of crisis are problems of enterprises of small business]. Hmelnitskiy : Triada-M.

Diesperova, S. O. (2013). Zbalansovana sistema pokaznikiv yak Instrument strategichnogo upravlinnya pidpriemstvom [Balanced system of indexesas instrument of strategic management the enterprise]. Development Management, 21, 26–29. Available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_21_12.pdf

Nosirev, O. O. (2014). Faktori ekonomichnogo zrostannya regioniv Ukrayini [Factors of the economygrowing of regions of Ukraine]. Proceedings of the National Technical University «KPI». Available at : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S23/ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.pdf.

Shmorgun, Yu. V., Onikienko, S. V. (2011). Kredituvannya ya osnovniy faktor ekonomIchnogo zrostannya [Creditingas basic factor of the economygrowing]. The financial and credit activities: problems of theory and practice, 1 (10), 332.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азаренкова Г. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства / [Г. М. Азаренкова, Н. О. Пономаренко, В. О. Чепраков] // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 215 : у 4 т. – Т. III. – С. 732–738.

Акофф Р. Л. Планування майбутнього корпорації / Р. Л. Акофф ; пер. з англ. за ред. В. І. Данілова-Данільяна. – Дніпропетровськ : Баланс Бизнес Букс, 2013. – XLIII. – 265 с.

Бурий С. А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу / С. А. Бурий, Д. С. Мацеха. – Хмельницький : Тріада-М, 2013. – 93 с.

Дієсперова С. О. Збалансована система показників як інструмент стратегічного управління підприємством [Електронний ресурс] / С. О. Дієсперова // Управління розвитком. – 2013. – № 21. – С. 26–29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_21_12.pdf.

Носирєв О. О. Фактори економічного зростання регіонів України [Електронний ресурс] / О. О. Носирєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S23/ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.pdf.

Шморгун Ю. В. Кредитування як основний фактор економічного зростання / Ю. В. Шморгун, С. В. Онікієнко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 1 (10). – С. 332.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Галина Михайловна Азаренкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х