Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості

Надія Михайлівна Гайдис, Юлия М. Федоркова

Анотація


Розглянуто сутність поняття «фінансова стійкість підприємства» та основні методологічні підходи до аналізу фінансового стану підприємства. Проаналізовано й оцінено фінансовий стан підприємства, що надає залізничні транспортні послуги. Запропоновано основні шляхи поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості.


Ключові слова


фінансовий стан; фінансова стійкість; абсолютні показники, відносні показники; типи фінансової стійкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkova, H. M. Finansypidpryiemst: navch. posib. / H. M. Azarenkova, T. M. Zhuravel, R. M. Mykhailenko. – 2-he vyd., vypr. i dop. – K.: Zannia-Pres, 2006. – 287 s. – Rezhymdostupu: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=127430

Blank, I. O. Finansovyimenedzhment: navch.pos. / I. O. Blank. – K.: Elha, 2008. – 724 s. – Rezhymdostupu: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=181122

Haidys N. M. Finansovyianaliz: Navch.-metod. posibnyk [Tekst] / N. M. Haidys – NatsionalnyibankUkrainy; Lvivskyibankivskyi in-t. – L. : LBI NBU, 2006. – 414 s.

Dulembova K. O. Shliakhypokrashchenniafinansovohostanupidpryiemstva [Elektronnyiresurs] / K. O. Dulembova – Rezhymdostupu: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3087/1/Dulembova%20K.O.%20Shliakhy%20pokrashchennia%20finansovoho%20stanu%20pidpryiemstva.pdf

Lapishko M.L. Osnovy finansovo-statystychnoho analizuekonomichnykhprotsesiv. – Lviv: Svit, 1995. – 328 s.

Napriamypolipshenniafinansovohostanupidpryiemstva [Elektronnyiresurs] / Rezhymdostupu: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134009.doc.htm

Ofitsiinyisait DTHO «Lvivskazaliznytsia» [Elektronnyiresurs] / Rezhymdostupu: railway.lviv.ua/info/announcements/issuer-info/

Prykhodko N. I. Napriamypolipshenniafinansovohostanupidpryiemstva [Elektronnyiresurs] / N.I. Prykhodko, A.M. Melikhova. – Rezhymdostupu: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41558

Riabenko H. M. Shliakhypokrashchenniafinansovohostanupidpryiemstv [Tekst] / H. M. Riabenko. – K. : Znannia, 2011. – 341 s.

Finansovyimenedzhment: navch.- metod. posib. / A.M. Poddierohin, L.D. Buriak, N.Iu. Kalach. – K.: KNEU, 2001. – 294 s. – Rezhymdostupu: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=61431


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287 с. – Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=127430.

Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с. – Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=181122.

Гайдис Н. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / Н. М. Гайдис ; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 414 с.

Дулембова К. О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Дулембова. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3087/1/Дулембова%20К.О.%20Шляхи%20покращення%20фінансового%20стану%20підприємства.pdf

Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів : Світ, 1995. – 328 с.

Напрями поліпшення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134009.doc.htm.

Офіційний сайт ДТГО «Львівська залізниця» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : railway.lviv.ua/info/announcements/issuer-info.

Приходько Н. І. Напрями поліпшення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Приходько, А. М. Меліхова. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41558.

Рябенко Г. М. Шляхи покращення фінансового стану підприємств / Г. М. Рябенко. – К. : Знання, 2011. – 341 с.

Фінансовий менеджмент : навч.- метод. посібник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач. – К. : КНЕУ, 2001. – 294 с. – Режим доступу : http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=61431.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Надія Михайлівна Гайдис, Юлия М. Федоркова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х