Оптимізація фінансової стійкості банку з допомогою методу послідовних поступок

Андрій Олегович Лучаківський

Анотація


Сформовано задачу багатокритеріальної оптимізації фінансової стійкості банку з урахуванням факторів ризику, ліквідності, якості активів і пасивів, рентабельності та рівня концентрації капіталу. Запропоновано підхід до застосування методу послідовних поступок до розв’язування цієї задачі.

Ключові слова


фінансова стійкість; границя Парето; метод послідовних поступок; багатокритеріальна оптимізація; економічна рівновага; концентрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 316 с.

Осмоловский А. Д. Оптимизация структуры портфеля банка / А. Д. Осмоловский // Современная финансовая теория : cб. науч. ст. / под общей ред. М. М. Ковалева. – Мн. : БГУ, 2003. – 359 с.

Кишакевич Б. Ю. Моделювання та оптимізація кредитних ризиків банку : монографія / Б. Ю. Кишакевич. – Дрогобич : Коло, 2011. – 412 с.

Кишакевич Б. Ю. Оптимізація структури кредитного портфеля / Б. Ю. Кишакевич // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів, 2009. – № 17. – С. 253–261.

Киселева А. Ю. Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации [Электронный ресурс] / А. Ю. Киселева // Корпоративные финансы. 2007. – № 1. – С. 64–77. – Режим доступа : http://ecsocman.edu.ru/data/129/828/1219/04-64-77.pdf.

Cai X. Portfolio optimization under a minimax rule / Cai X., Teo K., Yang X., Zhou X. // Management Science. – 2000. – № 46. – P. 957-972.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Андрій Олегович Лучаківський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х