Вплив зміни форм фінансової звітності суб’єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності

Світлана Володимирівна Коваленко

Анотація


Результатами дослідження є аналіз впливу зміни форм фінансової звітності, які пов’язані з укрупненням розділів балансу, а також їх розгрупуванням, вилученням деяких статей з форми «Звіту про фінансові результати», на результати визначення та оцінки економічних показників, за допомогою яких відбувається аналіз фінансового стану суб’єкта господарської діяльності (кредито- чи платоспроможності). За результатами проведеного дослідження сформовано певні висновки, які свідчать про наявність впливу змін форм статистичної звітності, у т. ч. суб’єктів малого і мікропідприємництва, на аналіз їхнього фінансового стану, проте в разі їхнього сталого фінансового стану протягом останніх років вплив таких змін є незначним.

Ключові слова


баланс; аналіз; кредитоспроможність; економічні показники; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-xiv.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0341-14.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Довбуш В. І. Баланс підприємства: історія виникнення, розвитку та становлення / В. І. Довбуш // Незалежний аудитор : наук.-практ. видання 2013 – № 6 (IV). – С. 53–59.

Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : підручник / Р. А. Слав’юк. – К. : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 550 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка ; Державна статистична служба України. – К., 2013. – 551 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Світлана Володимирівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х