Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань

Олена Іванівна Коблянська

Анотація


Досліджено організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку екологічних зобов’язань підприємств. Обґрунтовано і визначено шляхи вдосконалення законодавчо-нормативного регулювання екологічних зобов’язань для усунення методологічних і правових невідповідностей і протиріч. Зроблено висновок, що чинний П(с)БО11 «Зобов’язання» визначає лише загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку зобов’язань підприємств у цілому, тому наявне визначення зобов’язань доцільно доповнити екологічною складовою, яка виникає на підприємстві в ряді випадків при порушенні дотримання екологічної безпеки. Запропоновано підхід до розмежування зобов’язань на два види: умовні і реальні, що дозволить поліпшити методичне забезпечення врахування екологічних зобов’язань. Показано напрями вдосконалення Плану рахунків у зв’язку зі специфікою обліку екологічних зобов’язань, обґрунтовано необхідність введення окремих субрахунків для обліку екологічних зобов’язань.

Ключові слова


зобов’язання; екологічні зобов’язання; бухгалтерський облік; екологічний облік; податковий облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України: станом на 19.01.2012 / Верховна Рада України. – № 2755-17.

Замула І. В. Екологічні доходи та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку / І. В. Замула // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1 (16). – С. 257–259.

Пелиньо Л. М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля / Л. М. Пелиньо // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2008. – Вип. 18.2. – С. 70–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олена Іванівна Коблянська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х