Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків

Неля Григорівна Нагайчук

Анотація


Розглядаються теоретичні аспекти використання інструментарію управління фінансовою безпекою страхових компаній з метою підвищення фінансової стійкості страховика і забезпечення прибутковості його діяльності.

Запропоновано підходи до систематизації інструментарію управління фінансовою безпекою страхових компаній з урахуванням рівнів управління та цілей.

Упровадження системи управління фінансовою безпекою страхових компаній із поділом її інструментарію за виділеними ознаками сприятиме забезпеченню комплексного характеру управлінських дій задля досягнення ним стратегічних цілей і виконання окресленої місії.

Ключові слова


фінансова безпека страхового сектору; управління фінансовою безпекою страховика; механізм забезпечення фінансової безпеки; інструментарій забезпечення фінансової безпеки страхової компанії

Повний текст:

PDF

Посилання


Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. Овсієнка і В. Я. Мусієнка. – К. : Вік, Глобус, 1992. – 383 с.

Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с.

Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

Панков Ю. В. Финансовая безопасность страховщика как атрибут страховой культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : //http://zhumal.lib.ru/p/pankow_i_w/financialdoc.shtml.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: станом на 02.03.2007 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=97980.

Чібісова І. В., Івашина Є. М. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Chibis.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Неля Григорівна Нагайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х