Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації

Раїса Романівна Коцовська

Анотація


Проаналізовано сучасний фінансовий стан вітчизняних кредитних спілок, особливо їхню діяльність із депозитними рахунками членів; розглянуто основні шляхи, що намітились для реформування системи кредитної кооперації з метою зміцнення її фінансової стабільності та конкурентоздатності.

Ключові слова


кредитні спілки; фінансові установи; кредитна кооперація; депозитні рахунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada/gov.ua/laws/show/2614-14.

Інформація про стан і розвиток кредитних установ України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// nfp.gov.ua/content/rinok-kreditnoy-kooperacii.html.

Крилова В., Ніконова М. Особливості кредитної кооперації в Україні // Вісник НБУ. – 2013. – № 7. – С. 34–39.

Луцишин О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні // Вісник НБУ. – 2013. – № 9. – С. 22–27.

Прес-реліз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/news/205.html?РrinVersion.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Раїса Романівна Коцовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х