Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи

Лариса Анатоліївна Бондаренко, Тетяна Валеріївна Стародубцева

Анотація


Досліджено причини виникнення проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України. Проаналізовано динаміку портфеля проблемних кредитів вітчизняних банків за 2004–2013 роки. Зазначено наслідки зростання проблемних кредитів для стабільності банківської системи. Окреслено перспективи дальшої роботи банків з поліпшення якості кредитного портфеля.

Ключові слова


банк; проблемна кредитна заборгованість; портфель проблемних кредитів; фактори збільшення проблемної кредитної заборгованості; резерви за кредитними операціями

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі (аналіт. доповідь до засідання круглого столу) [Електронний ресурс] / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, Я. В. Бережний, І. В. Клименко, Д. В. Ляпін, Н. С. Мєдвєдкова, А. П. Павлюк, О. М. Пищуліна, І. В. Ус, О. М. Шаров. – К. : НІСД, 2013. – № 4. – С. 65.

Дробніцька О. Р. Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів / О. Р. Дробніцька // Інноваційна економіка – 2013. – № 6. – С. 267–272.

Криклій О. А. Сутність та фактори появи проблемних кредитів банків України / О. А. Криклій, О. В. Карпенко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2013. – № 5. – С. 80–90.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.bank.gov.ua.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ № 23 від 25.01.2012. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ № 481 від 27.12.2007. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

S&P порахувало проблемні кредити українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://real-economy.com.ua/news/32266.html.

В українських банках 40% кредитів – проблемні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvi.ua/new/2013/01/11.

Проблемні кредити в Україні «зависли» на рівні 20% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.comments.ua/money.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Лариса Анатоліївна Бондаренко, Тетяна Валеріївна Стародубцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х